Prowadzisz organizację? Jesteś

przedstawicielem fundacji, stowarzyszenia, spółki non-profit? Działasz w NGO? Lubisz poszerzać swoją wiedzę, stale się doskonalić?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na BEZPŁATNE SZKOLENIE

Pomaranczowy Pan

 

JAK DOBRZE NAPISAĆ WNIOSEK I ZARZĄDZAĆ PROJEKTEM?

Przyjdź do nas na szkolenie dla NGO:

 

          1.  Jak dobrze napisać wniosek i zarządzać projektem?                 

                 Termin: 12 lipca 2017 (środa)

                 Godzina: 10:00-16:00

                 Miejsce:  ul. Bukowska 27/29, Poznań

 

Zapraszamy!


Aby wziąć udział w szkoleniu należy, do dnia 8 lipca (sobota), wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa organizacji, miejsce prowadzenia działalności) na adres: szkolenia@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Szkoleń: Monika Tomaszek, 61 853 09 30

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

  Miejsce prowadzonej działalności (wymagane)

  Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

  UWAGA, UWAGA:

  • w szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania,
  • z jednej organizacji w szkoleniu uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby,
  • ilość miejsc ograniczona; o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator,
  • w ramach szkolenia zapewniamy poczęstunek, obiad oraz certyfikat.

  PONADTO:

  Osoby zakwalifikowane na szkolenie muszą przesłać/dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań) do dnia 11 lipca 2017 (wtorek):
  – Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA.

  W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. NALEŻY załączyć do formularza kopię dokumentu.

  Formularz do pobrania TUTAJ;

  – Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE       Z KRS.

  Formularz do pobrania TUTAJ;

  Z organizacjami zakwalifikowanymi na szkolenie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

  Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu szkolenia. Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.

  Pamiętaj, że dokumenty wypełniasz tylko raz (jest to więc jednorazowy wysiłek) 🙂 Dostarczenie formularzy oraz podpisanie umowy SĄ WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniu.

  Prosimy, pamiętaj! Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.


  Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

  Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

  Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

  Specjalizujemy się w:

  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

  Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

  e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

  nr tel.: 61 853 09 30

  Kliknij TU i polub nas na facebooku

  Nasze serwisy:
  www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

  Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  logotyp