WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy kilkudziesięciu organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.

DOŁĄCZ DO NAS

Chcesz mieć wpływ na rozwój trzeciego sektora w Wielkopolsce?
Włącz się do sieci! Dołącz do najstarszej i największej organizacji sieciowej w Wielkopolsce.

Oferujemy Ci doradztwo, szkolenia, coaching, inqubację, coworking, dostęp do wiedzy eksperckiej, rzecznictwo…

Deklaracja członkowska:

Pobierz deklarację członkowską i dołącz do nas! »

Załącznik do deklaracji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków WRK z czerwca 2018 roku o członkostwo zwyczajne można ubiegać się po 2 latach członkostwa wspierającego, na co proszę zwrócić uwagę wypełniając deklarację członkowską. Okres ten na wniosek organizacji oraz w wyjątkowych sytuacjach i w przypadku wcześniejszej współpracy może ulec skróceniu.

Nasza składka wynosi jedynie 50 zł rocznie.

Wypełnij deklarację członkowską i dołącz do nas już dziś.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spotkaj się z nami. Przedstawimy Ci szczegółowo nasze działania i możliwości współpracy.

Zapraszam do współpracy