Dlaczego my?

Wyróżnia nas ekspercka wiedza oparta o wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu działań prospołecznych na szczeblu krajowym i europejskim.

Jesteśmy mistrzami w pracy zespołowej - przeszkolimy pracowników, udostępnimy nasze narzędzia oraz nauczymy jak ich używać.

Wspieramy od strony szkoleniowej i formalnej (dokumentacja, wnioski, rozliczenia).

Nasza oferta dla administracji

Zmiany ustawodawcze

Jesteśmy wsparciem w planowaniu zmian ustawodawczych – określimy czy dana zmiana jest realna czy nie. Jesteśmy ekspertami ds. prawa o pożytku publicznym. Mamy stały i bezpośredni kontakt z decydentami na poziomie Polski i Europy oraz wpływamy na kształt ustaw i procesów ustawodawczych.

Wolontariat pracowniczy

Oferujemy kompleksową organizację wolontariatu pracowniczego

(od dokumentacji – umowy wolontariackie, regulaminy, aż poprzez eventy około CSRowe).

Konsultacje i partycypacja

Pośredniczymy w kontaktach z NGO, pomocy w partnerstwach i tworzeniu sieci kontaktów.

Jesteśmy blisko ludzi. Nauczymy Was jak angażować obywateli i obywatelki w działania na rzecz wspólnot lokalnych.

Jesteście zainteresowani współpracą?

Skontaktujcie się z nami:
tel. 505 910 557
mail: biuro@wrk.org.pl