Dlaczego my?

rozumiemy jak działa środowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego

wyróżnia nas ekspercka wiedza oparta o wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu działań prospołecznych na szczeblu krajowym i europejskim

realizujemy działania badawcze i eksperckie, opracowujemy analizy

Nasza oferta dla Uczelni Wyższych

Sieciowanie partnerów

Pomagamy tworzyć sieci partnerów, budować bazę kontaktów z zewnętrznymi organizacjami i specjalistami, którzy mogą stanowić wsparcie w realizacji misji uczelni, wydatkowaniu grantów lub naukowej działalności wydawniczej.

 

Nowe możliwości finansowania dzięki współpracy z NGO

Pokażemy Państwu nowe możliwości finansowania działań uczelni dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pomożemy znaleźć partnerów i wesprzemy w procesie aplikowania.

Wsparcie przy grantach

Wsparcie przy wydatkowaniu i formalnym rozliczaniu środków finansowych. Zarówno na poziomie instytucji, wydziału czy konkretnego grantu.

Współpraca przy badaniach i ekspertyzach

Od lat realizujemy działania badawcze i eksperckie, opracowujemy analizy w obszarach społecznych. Chętnie podzielimy się swoją wiedzą przy opracowywaniu badań, ułatwimy kontakt z konkretnymi grupami badawczymi, czy skonsultujemy treści tworzonych ekspertyz.

Działania ze studentami i kadrą naukową – łączymy teorię z praktyką

Pomożemy wzbogacić programy dydaktyczne o propozycje ciekawych gości, podmiotów, które pomogą połączyć teorię z praktyką i wskażą praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. Zorganizujemy zajęcia ze studentami i kadrą.

Jesteście zainteresowani współpracą?

Skontaktujcie się z nami:
tel. 505 910 557
mail: biuro@wrk.org.pl