Działamy na rzecz całego trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego, ale w naszym prospołecznym sercu szczególne miejsce zajmują organizacje członkowskie.  Członkowie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych zawsze mają pierwszeństwo w realizowanych przez nas działaniach.

  • Organizacje członkowskie zawsze mogą liczyć na aktualne informacje o zmianach w prawie, trendach w trzecim sektorze i porady w tym zakresie;
  • Wspieramy rzeczniczo i negocjacyjnie w relacjach z innymi podmiotami;
  • Doradzamy i szkolimy m.in. w dziedzinie pisania i realizacji projektów, księgowości i prawa;
  • Realizujemy programy mentoringowe dla działaczy i działaczek organizacji członkowskich. Wzmacniamy kompetencje liderskie i pomagamy lepiej zrozumieć zawiłości formalno-prawne działania w sektorze organizacji pozarządowych
  • Członkowie mogą całkowicie bezpłatnie korzystać z naszej infrastruktury i sprzętu na organizację spotkań czy szkoleń.
  • Zapraszamy członków do partnerstwa w składanych i realizowanych przez nas projektach;

Search Location

Radius: KM
Loading...
Organizacje członkowskie: 0 PRINT

Store Direction

Get Your Directions

Use my location to find the closest Service Provider near me