Podejmujemy szereg działań na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych, dialogu obywatelskiego i wolontariatu. Mamy już 30 lat doświadczenia pracy z organizacjami pozarządowymi.

Nasza oferta dla organizacji pozarządowych

EDUKACJA I WSPARCIE EKSPERCKIE

Organizujemy spotkania, seminaria, konferencje po to, żebyście byli na bieżąco z pozarządowymi “nowinkami”.

Doradzamy i szkolimy organizacje pozarządowe, wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Nie ma tematu, który ma przed nami tajemnice. Swoimi działaniami doradczo-szkoleniowymi wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji.

Realizujemy programy mentoringowe i pomagamy społecznym liderom i liderkom działać jeszcze skuteczniej.

NETWORKING

Szukasz parterów do swoich działań? Chcesz poznać ludzi podobnych do Ciebie? Nasze działania zawsze służą wzmocnieniu współpracy, poznaniu nowych ludzi i wymianie doświadczeń. Sieciowanie jest nasza metodą działania.

Stworzyliśmy Wielkopolską Sieć Centrów Wolontariatu, która zrzesza lokalne centra wolontariatu.

Zainicjowaliśmy powstanie Wielkopolskiego Forum Warsztatów Zajęciowych

To dzięki naszemu sieciowaniu organizacji powołane zostały w Poznaniu Komisje Dialogu Obywatelskiego.

RZECZNICTWO SPOŁECZNE

By reprezentować Wasz głos i wpływać na prawo, zasiadamy w ciałach konsultacyjno-doradczych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Możecie zgłaszać nam swoje postulaty a my przekażemy je dalej.

Zabieramy głos w konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych i zachęcamy władze różnego szczebla do otwartego dialogu obywatelskiego. Kiedy trzeba chwalimy, kiedy trzeba ganimy. To ludzie i ich potrzeby są wyznacznikiem naszych działań i stanowisk.

To my doprowadziliśmy do wprowadzenia podczas pandemii COVID-19 zmian legislacyjnych, które umożliwiły wprowadzanie zmian w działaniach, budżetach i harmonogramach zadań publicznych.

To dzięki nam kilkadziesiąt organizacji pozarządowych w Poznaniu płaci 0 zł czynszu za wynajem lokalu miejskiego.

Dbamy o interesy organizacji pozarządowych na forach krajowych i europejskich.

BADANIA, ANALIZY, EKSPERTYZY

By działać skutecznie i zgodnie z potrzebami prowadzimy działania badawcze w obszarze trzeciego sektora. Tworzymy analizy i ekspertyzy w obszarze polityki społecznej i polityk powiązanych. Współpracujemy nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także z uczelniami i biznesem.

Najwięcej zyskasz będąc naszym członkiem

Działamy na rzecz całego trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego, ale w naszym prospołecznym sercu szczególne miejsce zajmują organizacje członkowskie. Członkowie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych zawsze mają pierwszeństwo w realizowanych przez nas działaniach.

  • Organizacje członkowskie zawsze mogą liczyć na aktualne informacje o zmianach w prawie, trendach w trzecim sektorze i porady w tym zakresie;
  • Wspieramy rzeczniczo i negocjacyjnie w relacjach z innymi podmiotami;
  • Doradzamy i szkolimy m.in. w dziedzinie pisania i realizacji projektów, księgowości i prawa;
  • Realizujemy programy mentoringowe dla działaczy i działaczek organizacji członkowskich. Wzmacniamy kompetencje liderskie i pomagamy lepiej zrozumieć zawiłości formalno-prawne działania w sektorze organizacji pozarządowych
  • Członkowie mogą całkowicie bezpłatnie korzystać z naszej infrastruktury i sprzętu na organizację spotkań czy szkoleń.
  • Zapraszamy członków do partnerstwa w składanych i realizowanych przez nas projektach;