WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.  W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Inkubatror Aktywności Społecznej WRK/Centrum Bukowska). Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań. Od wielu lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, lokalnych liderów/ek, działaczy i działaczek społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

W naszym działaniu kierujemy się:

wzajemnym wsparciem

otwartą komunikacją

partnerstwem

zaufaniem

Specjalizujemy się:

  • w poradnictwie dla organizacji pozarządowych i osób chcących założyć organizację
  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

Jeśli uważasz, że nasze działania są potrzebne, możesz przekazać nam darowiznę.

Nr konta: 95 1240 6625 1111 0000 5609 4198

WIELKOPOLSKA i POZNAŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Jesteśmy tam po to, żeby reprezentować WASZE interesy, dlatego zachęcamy do kontaktu z Biurem Interwencji Pozarządowej (BIP), które powołaliśmy, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski. Masz problem? Nie wiesz jak go rozwiązać? Jesteśmy po to, żeby Cię wspierać i walczyć o silną pozycję organizacji pozarządowych. BIP działa w każdy czwartek od godz. 16.oo do 18.oo. Czekamy na Twój głos!

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii. Szukasz zagranicznego partnera? Możemy pomóc znaleźć Ci go w Niemczech.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

NASZE PUBLIKACJE

ZARZĄD

Justyna K. Ochędzan – Prezeska WRK ZOP

Lucyna Roszak – Wiceprezeska

Katarzyna Matuszczak – Wiceprezeska

Marta Stefaniak-Łubianka – Sekretarz

Danuta Gubańska – Skarbnik