Szkolenie z montażu filmowego w Poznaniu

Weź udział w szkoleniu z montażu filmowego. Po tym szkoleniu będziesz potrafił w zgodzie ze wszystkim zasadami zmontować swoje VIDEO CV, filmy z wakacji i z innych imprez. W czasie…

III Sektor drogą do kariery – projekt partnerski

[tab:O PROJEKCIE] W przeciągu ostatnich lat na scenie europejskiej zauważalny staje się wzrost znaczenia sektora pozarządowego. Podmioty działające non – profit przestają być postrzegane przez pryzmat przestarzałej formy organizacyjnej i…

Organizacje pozarządowe na straży społeczeństwa obywatelskiego

[tab: CELE PROJEKTU] Profesjonalizacja usług świadczonych przez III sektor w Wielkopolsce. Polepszenie standardów współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Dostarczenie wielkopolskim organizacjom pozarządowym innowacyjnego know-how w trakcie szkoleń specjalistycznych…

Wielkopolski Pozarządowy Ośrodek Kariery

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „WIELKOPOLSKI POZARZĄDOWY OŚRODEK KARIERY”

Celem projektu jest wspieranie i promocja zatrudnienia w III sektorze na terenie Wielkopolski.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 12 płatnych staży studentów/tek w organizacjach pozarządowych. (więcej…)