W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Działania 5.4.2 PO KL Wielkopolska
Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych poszukuje pracowników/czek na stanowisko:
Asystentka/ka Prawników/czek.

Do obowiązków asystentów/tek należeć będzie m.in.:
– prowadzenie grafiku porad prawno-obywatelskich w Poznaniu
– prowadzenie grafiku porad prawno-obywatelskich w Brodnicy
– wsparcie prawników/czek w ich codziennej pracy,
– pomoc w sporządzaniu pism, umów i innych dokumentów prawnych – wydruk, dostarczenie do klienta/tki,
– przygotowywanie korespondencji oraz innych materiałów związanych z obsługą asystencką prawników/czek,
– bieżące zadania biurowo-administracyjne niezbędne do wykonania w biurach porad prawno-obywatelskich

Wymagania:
– dobra organizacja pracy,
– podstwowa znajomośc prawa,
– biegła obsługi komputera w tym pakiet MS Office lub OpenOffice
– sumienność, dokładność, dobrej organizacji pracy,
– poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie,
– doswiadczenie w organizacji pozarządowej,
– empatia.

Nabór prowadzony jest na 2 stanowiska asystenckie – jedno w Brodnicy, drugie w Poznaniu.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV/życiorysów zawodowych zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podany adres email: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl, biuro@wrk.org.pl, osoboście w siedzibie WRK ZOP: ul. Szewska 9, Poznań.

Oferty proszę zgłaszać do 12.01.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego