Nowe władze WRK ZOP

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w trakcie Walnego Zebrania Członków WRK ZOP w dniu 25.06.2014 wybrany został nowy Zarząd w składzie: (więcej…)

Walne Zebranie Członków WRK ZOP

Poznań, dnia 09.06.2014

 

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, (więcej…)

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ruszyła rejestracja dla organizacji na VII Ogólnopolskie

Forum ofipInicjatyw Pozarządowych!

Odbędzie się on w dniach 8 – 15 września 2014 r. w Warszawie. Na stronie internetowej wydarzenia został uruchomiony formularz (więcej…)

Centrum Bukowska

Zapraszamy wszystkie organizacje członkowskie, CB - Kopiaorganizacje niezrzeszone w WRK ZOP, wolontariuszy i aktywnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski do prowadzonego przez nas Regionalnego Centrum (więcej…)