• Post category:Aktualności

Zapraszamy wszystkie organizacje, CB - Kopiawolontariuszy i aktywnych mieszkańców Poznania i Wielkopolski do prowadzonego przez nas Regionalnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska: ul. Bukowska 27/29 (róg ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka).

Celem Centrum jest animowanie aktywności obywatelskiej mieszkańców i mieszkanek Poznania i Wielkopolski, rozwijanie wolontariatu i wspieranie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich.
Zachęcamy do korzystania ze specjalistycznego doradztwa i szkoleń, inkubacji społecznych inicjatyw, przestrzeni co-workingowej oraz sal na spotkania i konferencje.

GDZIE?
Poznań, ul. Bukowska 27/29 (róg ul. Bukowskiej i Wawrzyniaka, lokal udostępniony przez M. Poznań)

KIEDY?
Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00, w piątki od 8.00 do 16.00.

DLA KOGO?
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Poznania i Wielkopolski zainteresowanych podejmowaniem inicjatyw społecznych, a także  przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy.

Zaglądaj do nas jak najczęściej. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas!

KONTAKT:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Ul. Bukowska 27/29, Poznań, Tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145
e-mail: biuro@wrk.org.pl

Serdecznie Zapraszam!
Justyna K. Ochędzan – koordynatorka projektu „Centrum Bukowska – Czas na zmianę!”

NASZA OFERTA

I. DORADZTWO DLA NGO, OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ I WOLONTARIUSZY:

PONIEDZIAŁKI:
10.00-14.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych. Zakres poradnictwa poniżej*

WTORKI:
14.00-16.00 Porady księgowe dla organizacji. Tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na maila: porady.ksiegowe@wrk.org.pl lub telefonicznie 61 85 30 930. Zapisy minimum 2 dni przed spotkaniem.
16.00-18.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych*
16.00-18.00 Doradztwo dla wolontariuszy i organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem.

ŚRODY:
10.00-16.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych*

CZWARTKI:
16.00-18.00 Poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i osób niezrzeszonych*
12.00-18.00 Porady prawne dla organizacji i osób chcących założyć organizację pozarządową.
Zapisy osobiście lub telefonicznie (tel. 61 62 428 92) w godz. porad prawnych lub we wtorki i środy w godz. 12-20.
15.00 – 18.00 Doradztwo dla wolontariuszy i organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem.
16.00 -18.00 Spotkania Współpracowni Obywatelskiej; spotkania dla liderów NGO i Biura Interwencji Pozarządowej (BIP).

*ZAPISY NA PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I WOLONTARIAT:
biuro@wrk.org.pl lub info@centrumbukowska.pl, tel. 61 85 30 930, 61 62 32 145, 61 64 67 757  w godz. funkcjonowanie Centrum.
Możesz też po prostu przyjść na dyżur lub zadzwonić. Zawsze znajdziemy dla Ciebie czas!

ZAPISY NA PORADY PRAWNE:
Osobiście lub telefoniczne we wtorki i środy w godz. 12-20, w czwartki w godz. 12-18, tel. 61 62 428 92.

*ZAKRES PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO:
zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej; wsparcie lokalnych liderów; metodologia tworzenia projektów; identyfikowanie źródeł finansowania; realizacja i zarządzanie projektem; sprawozdawczość; rekrutacja oraz zarządzanie wolontariatem; inicjowanie partnerstw wewnątrz i międzysektorowych; współpraca z samorządem; wypełnianie ofert na realizację zadania publicznego; ewaluacja projektów; ekonomia społeczna; księgowość; analiza interesariuszy; CSR; zakładanie działalności gospodarczej/prowadzenia odpłatnej działalności statutowej; organizowanie zbiórek publicznych; organizowanie społeczności lokalnej; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

*ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO:
aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia organizacji pozarządowej (zmiany w statucie, zmiany organów, zakładanie organizacji, walne zgromadzenie itp.); prawo pracy; prawo administracyjne; odwołania od decyzji; dostęp do informacji publicznej; zbiórki publiczne; rejestrowanie działalności gospodarczej; organizowanie zgromadzeń i imprez masowych; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

*ZAKRES DORADZTWA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WOLONTARIATEM:
aspekty formalno-prawne organizowania wolontariatu w organizacji lub instytucji; rekrutacja wolontariuszy; organizacja pracy wolontariuszy; motywowanie wolontariuszy; organizacja wolontariatu stałego i akcyjnego; zakładanie i prowadzenie szkolnego koła wolontariatu; zakładanie lokalnego centrum wolontariatu; inne zgłoszone przez organizację/aktywistę/wolontariusza.

II. BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU:
WTORKI 16.00 – 18.00
CZWARTKI 16.00 – 18.00
kontakt: wolontariat@wrk.org.pl
tel. 61-85-30-930 w godz. dyżurów

*doradztwo dla osób zainteresowanych wolontariatem
Zapraszamy na spotkania i szkolenia, w trakcie których pomożemy Ci znaleźć ofertę, dzięki której zrealizujesz swoje pasje, zdobędziesz doświadczenie, poznasz ciekawych ludzi.

III. DYŻUR PSYCHOLOGA DLA WOLONTARIUSZY I ORGANIZACJI

PIERWSZE CZWARTKI miesiąca w godz. 16.00-18.00, zapisy: psycholog@wrk.org.pl
– bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób: przeżywających trudności życiowe, chorujących przewlekle oraz dla rodzin osób chorych, doświadczających wysokiego poziomu stresu,
– konsultacje psychologiczne (spotkania w celu zdiagnozowania problemu)
– coaching, czyli uruchomienie potencjału i automotywacji klienta, pomoc w rozwoju osobistym

IV. WSPÓŁPRACOWNIA OBYWATELSKA/BIURO INTERWENCJI POZARZĄDOWEJ

CZWARTEK 16.00 – 18.00
Kontakt: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl, cezary.brudka@wrk.org.pl
tel: 61 62 32 145

Celem Współpracowni Obywatelskiej i BIPu jest budowanie potencjału organizacji pozarządowych, wzmacnianie ich głosu w dyskursie publicznym, budowanie partnerstw i generowanie pomysłów.
Przyjdź na dyżur lub zadzwoń: 61 62 32 145
W ramach Współpracowni i BIPu prowadzimy m.in.:
a) działania na rzecz integracji środowiska organizacji pozarządowych
b) działania rzecznicze w tym spotkania z przedstawicielami Poznańskiej i Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego
c) mediacje na linii organizacja-organizacja, organizacja-samorząd, organizacja-pracownik/wolontariusz – Biuro Interwencji pozarządowej (BIP)
d) organizowanie i udział w konsultacjach społecznych
Współpracownia i BIP to także przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń. Jeśli szukasz inspiracji dla swoich działań, chcesz być na bieżąco z pozarządowymi nowikami lub szukasz partnera do projektu przyjdź na czwartkowy dyżur oraz organizowane przez nas spotkania.

V. WYNAJEM SAL
W godzinach funkcjonowania Centrum, czyli od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-18.00 i w piątki w godzinach 8.00-16.00 każdy kto organizuje inicjatywę społeczną może nieodpłatnie skorzystać z przestrzeni przygotowanych na spotkania, szkolenia czy dostosowanych do pracy. Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na info@centrumbukowska.pl lub umówisz się telefonicznie na konkretny termin: 61 64 67 757. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o rezerwację min. 3 dni przed planowanym wydarzeniem.

VI. SZKOLENIA:
W ramach działań Centrum Bukowska w celu wsparcia osób i organizacji podejmujących inicjatywy społeczne oferujemy także szkolenia tematyczne.
Jeśli chcecie więc poszerzać swoją wiedzę, zdobyć nowe narzędzia czy poznać innowacyjne metody pracy w ngo lub zwyczajnie poznać nowych ludzi ze środowiska pozarządowego śledźcie naszą ofertę szkoleniową na stronie: www.centrumbukowska.pl i www.wrk.org.pl

Chcemy aby nasze szkolenia odpowiadały Waszym potrzebom, jeżeli więc jakiś temat jest dla was szczególnie istotny, piszcie do nas: info@centrumbukowska.pl.

* Projekt „Centrum Bukowska – Czas na zmianę!” jest partnerską inicjatywą WRK ZOP i WIFOON
* Centrum Bukowska jest partnerską inicjatywą Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Centrum PISOP i Stowarzyszenia Na Tak.
FIO_MPiPS_logo1* Projekt „Centrum Bukowska- Czas na zmianę!”  jest dofinansowanego ze środków „Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”