Wejdź na wyższy poziom i zarabiaj z misją!

Pozyskaj dotację inwestycyjną na tworzenie miejsc pracy!

Prowadzisz fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit bądź inny podmiot ekonomii społecznej i szukasz możliwości oraz sposobów dofinansowania jej rozwoju?

Wprowadź swoją organizację na wyższy poziom działalności, pozyskaj środki na inwestycje (m.in na zakup sprzętu czy remont lokalu oraz jego wyposażenie) i zarabiaj z misją!

To tylko 3 kroki, w których możesz liczyć na pełne wsparcie zespołu WRK:

Krok 1: przekształć swoją organizacje w Przedsiębiorstwo Społeczne
Krok 2: złóż wniosek o dofinansowanie
Krok 3: uzyskaj dotację i zarabiaj z misją dzięki wejściu na wyższy poziom

Szczegółowe informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania oraz niezbędnych warunków do spełnienia podczas spotkania informacyjnego z Doradcą WRK.

Umów się na spotkanie: doradztwo@wrk.org.pl, 61 85 30 930, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Administrator ds. doradztwa – Iwona Gołembowska


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych istnieje od 1990 roku. Jesteśmy największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. Jako Federacja, działamy na rzecz wzmocnienia organizacji, samorządu, pomocy w uruchamianiu nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami, wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych. Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy prace 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Wspólnie z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Siecią BARKI prowadzimy Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Zadaniem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej jest zapewnienie rozwoju i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie poznańskim (tj. na terenie m. Poznania oraz powiatów obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego) poprzez:
– animację w środowiskach lokalnych
inkubację nowych Przedsiębiorstw Społecznych
– wsparcie istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych
– reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

W ramach działalności Centrum podejmowane są takie działania jak:
– świadczenie doradztwa i organizowanie szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. w zakresie biznesplanu, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zarządzania organizacją, partnerstw lokalnych, komunikowania/promocji, aspektów prawnych, mediacji)
– zapewnienie dla podmiotów ekonomii społecznej dostępu do usług i doradztwa specjalistycznego
– wsparcie przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych
– organizowanie wydarzeń sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej m.in.: targi, spotkania branżowe
– wsparcie powstawania przedsiębiorstw społecznych (m.in. poprzez przyznawanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy)
– zwiększanie widoczności ekonomii społecznej w subregionie.

Szczegółowa oferta aktualnych szkoleń, doradztw oraz spotkań znajduje się na stronie głównej www.wrk.org.pl

REGULAMIN OWES


Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania do projektu – odpowiednio:
1. Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji wraz z
2. Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych wraz z załącznikami –>Formularz rekrutacyjny osób prawnych załącznik nr 1; statut organizacji

Wzory druków do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz  pomostowego: