Zdobyliśmy I miejsce w kategorii firma/instytucja województwa wielkopolskiego w konkursie IDOL

Fundacji Szansa dla Niewidomych. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej codziennej pracy na rzecz grup osób wykluczonych, w tym osób z niepełnosprawnościami ?

10 września 2019 uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych pod tytułem: Jesteśmy razem! Świat dotyku i dźwięku – w ramach REHA for the Blind in Poland. Impreza jest częścią XVII edycji Konferencji REHA for the Blind in Poland 21-23 października 2019 roku. Podczas konferencji nastąpiło wręczenie nagród IDOL.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych powstała z inicjatywy organizacji działających w tematyce niepełnosprawności już ponad ćwierć wieku temu. Przez te wszystkie lata działamy intensywnie także w obszarze osób wykluczonych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Najczęściej działania te dotyczą aktywizacji społeczno-zawodowej, gdzie osiągamy spore sukcesy, ale także promowania pozytywnego wizerunku wspomnianych osób.

Współtworzyliśmy też między innymi Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej i cyklicznie je organizujemy.

W naszej siedzibie zapraszamy także na stałą wystawę fotografii prezentującą osoby z niepełnosprawnościami aktywne społecznie i zawodowo.

Stworzyliśmy także pierwszy w Polsce portal promocyjno-sprzedażowy https://marketspoleczny.pl/
gdzie sprzedają swoje produkty i usługi podmioty ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby wykluczone społecznie, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Takim podmiotom dedykujemy również nasze Wielkopolskie Fora Przedsiębiorczości Społecznej.

To tylko krótki wycinek tego, czym się zajmujemy.
Nasze działania możecie śledzić na naszych stronach:

Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
Regionalnego Centrum Wolontariatu przy WRK
Marketu Społecznego

Jeśli chcecie być na bieżąco z ciekawymi wydarzeniami, to zalajkujcie nasze Facebooki:

Federacji WRK
Regionalnego Centrum Wolontariatu przy WRK
Marketu Społecznego

Więcej zdjęć z wydarzenia, na którym otrzymaliśmy nagrodę na naszym Facebooku.