Zachęcamy do lektury ekspertyzy prawnej skoncentrowanej na problematyce korzystania z lokali przez NGO.

Ekspertyza powstała m.in. na potrzeby prowadzenia działań rzeczniczych prowadzonych przez WRK wokół dyskusji o polityce lokalowej miasta Poznania.

W ekspertyzie zostały poruszone takie tematy jak:

  • możliwe formy własności lokalu
  • elementy umowy kupna lokalu i obowiązki prawne z tym związane
  • formy korzystania z lokalu, którego nie jest się właścicielem i ich specyfika
  • rodzaje, formy i elementy umowy uprawniające do korzystania z lokalu
  • ponoszenie inwestycji na lokal, którego nie jest się właścicielem
  • prawa i obowiązki stron umowy
  • oddanie lokalu osobie trzeciej
  • inne prawne aspekty zawierania umów ważne z perspektywy NGO jako korzystającego
  • bonifikata

TREŚĆ EKSPERTYZY DO POBRANIA

Ekspertyzę sfinansowano przez przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

logo NIW