You are currently viewing FORUM WYMIANY MYŚLI I IDEI W OBSZARZE MIGRACJI
Zapraszamy do udziału w FORUM WYMIANY MYŚLI I IDEI W OBSZARZE MIGRACJI
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Polskim Forum Migracyjnym oraz grupą działacz i działaczek organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych zaprasza serdecznie na spotkania sieciujące w ramach organizowanego Forum Wymiany Myśli i Idei w obszarze migracji.

Ideą Forum jest wymiana doświadczeń w obszarze migracji i uchodźctwa. Niszowy dotąd temat z uwagi na działania wojenne na Ukrainie spowodował, że tysiące polskich organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocowych stanęło twarzą w twarz z nowymi wyzwaniami w obszarze integracji, adaptacji i po prostu pomocy bliźniemu.

Z perspektywy polityki społecznej stanęliśmy przed wyzwaniami systemowymi w obszarze rynku pracy, edukacji, mieszkalnictwa, integracji, adaptacji milionów osób szukających w naszym kraju schronienia.

Jak radzimy sobie w tej sytuacji? Co udało nam się zrobić? Jakie dobre praktyki zdążyliśmy już wypracować w ramach organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych, firm? Jakie wyzwania jeszcze nas czekają i jak sobie z nimi radzić? Na te i wiele innych pytań chcemy odpowiedzieć podczas cyklu spotkań praktyków pomagania – aktywistów i aktywistek, pracowników i pracowniczek instytucji pomocowych, przedstawicieli firm i każdego kto ma doświadczenie w organizowaniu wsparcia dla migrantów, migrantek w tym osób z doświadczeniem uchodźczym.

Forum Wymiany Idei ma służyć nie tylko wymianie poglądów i dobrych praktyk, które udało się do tej pory wypracować, ale jest także elementem tworzenia modelu adaptacji i integracji grup z doświadczeniem migracji w tym uchodźctwa. Chcemy by model był narzędziem praktycznym z jednej strony dającym wskazówki metodologiczne w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej tym podmiotom, które z dnia na dzień realizując inne cele statutowe postanowiły odpowiedzieć na potrzebę chwili i zaczęły zajmować się pomocą charytatywną i humanitarną, z drugiej strony chcemy zebrać wskazówki dla instytucji pomocowych, które do tej pory nie pracowały w tak szerokim zakresie z migrantami. Celem naszych prac jest także wypracowanie rekomendacji zmian w prawie i działaniach systemowych, by zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym móc mówić o mądrej adaptacji i integracji, która w centrum stawia człowieka i jego potrzeby a jednocześnie daje mu niezbędne narzędzia.

Dlatego jeśli działasz w organizacji pozarządowej lub instytucji, która organizuje lub organizowała działania pomocowe na rzecz migrantów i migrantek w tym z Ukrainy, pracujesz w firmie, która zatrudnia migrantów i migrantki, dołącz do nas. Podyskutuj z nami o wyzwaniach systemowych, które widzisz, opowiedz o praktykach, które realizujesz lub uważasz za wartościowe. Wspólnie z nami wypracuj rekomendacje zmian w prawie i systemie wsparcia. Historie, które opowiesz i praktyki, które wskażesz mogą także zostać opisane jako studia przypadku lub dobre praktyki w przygotowywanym przez nas materiale, który prezentowany będzie na poziomie krajowym i europejskim. Działanie finansowane jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkie spotkania Forum Wymiany Myśli i Idei organizowane będą w 2022 roku w formule on-line.

Poniżej przedstawiamy agendę najbliższych spotkań.

Czwartek: 1.12.2022, g. 14:00migranci w polskim systemie pomocy społecznej.

  1. Obcokrajowiec w urzędzie (wyzwania po stronie klienta i pracownika – różnice kulturowe, język, dostępne świadczenia, dokumenty, wzajemne oczekiwania, itp.);
  2. Pomoc materialna i żywnościowa (dostęp do świadczeń pomocy społecznej, formalna i nieformalna pomoc rzeczowa, rola NGOsów i wsparcia środowiskowego, usług finansowe i zagrożenie zadłużeniem, usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie migrantów);
  3. Sytuacja mieszkaniowa (trudności/doświadczenia samorządów, rola i dobre praktyki NGOsów).

Poniedziałek: 5.12.2022, g. 14:00: wsparcie dla rodzin i dzieci migrantów.

  1. Funkcjonowanie rodzin (zerwane więzi, łączenie rodzin, przemoc, przemoc finansowa, żebractwo);
  2. Sytuacja dzieci (pomoc w sprawach opiekuńczo wychowawczych – dostęp opieki dziennej/klubów malucha/żłobków oraz przedszkoli, dzieci w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, piecza zastępcza, opiekunowie tymczasowi, porzucone dzieci).

Środa: 07.12.2022, g. 11:00 : spotkanie z Panią Minister ds. integracji Agnieszką Ścigaj.

Dyskusja nt. założeń tworzonej krajowej strategii integracji społecznej.

Piątek: 9.12.2022, g. 10:30 : aktywizacja zawodowa jako element integracji i adaptacji migrantów do życia w nowym kraju.

  1. Reintegracja i aktywizacja zawodowa migrantów (centra integracji społecznej, kształcenie zawodowe, potwierdzanie kwalifikacji);
  2. Pośrednictwo pracy (publiczne i społeczne instytucje rynku pracy;
  3. Przedsiębiorczość społeczna sposobem na aktywizację zawodową migrantów;
  4. Migranci na otwartym rynku pracy (zatrudnienie legalne i nielegalne, prekaryzacja rynku pracy, praca tymczasowa, doświadczenia pracodawców i pośredników w zatrudnieniu).

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniach napisz na migracje@wrk.org.pl a otrzymasz linki do poszczególnych spotkań.

Działanie finansowane z budżetu Państwa