You are currently viewing Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – spotkanie dla NGO | 5.11.2021

? NIC O NAS BEZ NAS! ? 
Wspólnie sprawdźmy czy działania NGOs mają szansę na fundusze europejskie na w latach 2021-2027.
Jeśli myślisz o swojej społeczności lokalnej i chcesz się upewnić czy nie przepadnie szansa i możliwości dla Twojej gminy, ale nie znasz się na funduszach europejskich – to spotkanie jest dla Ciebie! ?
Spotkanie realizowane będzie przez przedstawicielki organizacji pozarządowych z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Centrum PISOP oraz Fundacji Aktywności Lokalnych zaangażowanych w prace grup roboczych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.
? Spotkanie odbędzie się online z wykorzystaniem platformy ZOOM.

? Zgłoszenia: https://bit.ly/3blokaS  ?

Planowany przebieg:
? Wprowadzenie. Jak skonstruowane są fundusze europejskie na lata 2021-2027 (krajowo i regionalnie) – Iwona Janicka, koordynatorka Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa obywatelskiego KM WRPO
? Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, prezentacja projektu Programu – przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW [potwierdzone]
? Dyskusja w podgrupach nad zapisami w projekcie Programu – poprowadzą: Iwona Janicka, Ewa Gałka, Justyna K. Ochędzan

30 września 2021 roku odbyły się konsultacje online dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
? Transmisja z konferencji:
https://youtu.be/s4TgKK5bE_I
? Prezentacje z konsultacji dot. Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027:
https://bit.ly/3bgzLQW
? Webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=4AnNYLt81Wo
?Do dnia 5 listopada 2021 roku można przekazać swoje uwagi i opinie dotyczące Programu FEW na lata 2021-2027.
? Ankietę zgłaszania uwag znajdziecie pod linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24
? Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu FEW
https://bit.ly/3pOHWwi i przede wszystkim zapraszamy do dyskusji o oczekiwaniach organizacji pozarządowych.