W imieniu Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz grupy ds. społeczeństwa obywatelskiego Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ zapraszamy wielkopolskie organizacje pozarządowe na spotkanie:

Fundusze Unijne w nowej perspektywie finansowania – zebranie uwag do Umowy Partnerstwa oraz dyskusja o aktualnym stanie prac nad programowaniem finansowania UE w regionie

Do 22 lutego trwają konsultacje tzw. Umowy Partnerstwa, strategicznego dokumentu, który będzie decydował o kierunkach merytorycznych funduszy unijnych w latach 2021-2027. Od lat Unia Europejska inwestuje w Unię regionów, dlatego równolegle do Umowy Partnerstwa rozpoczynają się prace nad tzw. Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które będą decydować jak środki będą wydatkowane w poszczególnych województwach.

Chcemy żeby organizacje pozarządowe mogły korzystać ze środków unijnych, dlatego zapraszamy Was na spotkanie podczas którego:

  • dowiecie się jakie działania podejmowała do tej pory grupa ds. społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Monitorującym
  • dowiecie się jak wygląda stan prac nad przygotowaniem regionalnej ramy wydatkowania środków unijnych tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego i jaki powinie być udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie ich tworzenia
  • wyjaśnimy jakie są główne założenia dystrybucji środków unijnych i kierunki merytoryczne (na jakie działania można pozyskać środki unijne)
  • przybliżymy założenia Umowy Partnerstwa i wyjaśnimy priorytetowe kierunki rozwoju Unii Europejskiej
  • zaprosimy Was do dyskusji, jakie uwagi należy zgłosić do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły w jak największym stopniu korzystać z ze środków unijnych

Interesuje nas perspektywa zarówno dużych, jak i małych organizacji, dlatego nawet jeśli do tej pory nie korzystaliście ze środków unijnych, to spotkanie jest także dla Was. 

Kiedy? 11.02.2021 (czwartek), godz. 15.00

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/99242899029
Meeting ID dla korzystających z aplikacji zoom: 992 4289 9029

Spotkanie poprowadzi
Iwona Janicka – przewodnicząca grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Komitetu Monitorującego WRPO 2014+, członkini zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz
Justyna K. Ochędzan, Prezeska WRK, członkini Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, zespołu ds. funduszy RDPP i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Więcej o Umowie Partnerstwa i funduszach unijnych można poczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/umowa-partnerstwa

Działania projektu Inkubator Rozwoju Aktywności Społecznej w Wielkopolsce wspierającego rozwój instytucjonalny WRK sfinansowano przez przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030
logo NIW