Zapraszamy FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, AKTYWISTÓW, WOLONTARIUSZY NA TYDZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

1. KAMPANIE SPOŁECZNE

TERMIN: 19 września 2017 (wtorek), godz. 16:00-18:00,  ul. Bukowska 27/29, Poznań

 • Jakie są zasady tworzenia i publikowania kampanii społecznych m.in. w radiu?
 • Jak współpracować z mediami?
 • Jak mówić o swoich działaniach by zainteresować innych?
 • Przyjdź i dowiedz się jak skutecznie działać!

WSTĘP WOLNY

Prosimy o potwierdzenie przybycia 🙂

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  2. ZARABIAJ Z MISJĄ

  TERMIN: 20 września 2017 (środa), godz. 16:00-18:00,  ul. Bukowska 27/29, Poznań

  • Jesteś przedstawicielem fundacji lub stowarzyszenia?
  • Prowadzisz działalność odpłatną i/lub gospodarczą?
  • Zastanawiasz się nad rozwojem swojej organizacji ?

  Nie czekaj, razem z federacją WRK wprowadź swoją organizację na wyższy poziom!

  WSTĘP WOLNY

  3. JAK ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ (szkolenie)

  TERMIN: 21 września 2017 (czwartek), godz. 16:00-16:00,  ul. Bukowska 27/29, Poznań

  Zakładanie organizacji – wiedza o NGO w pigułce

  Zapraszamy na szkolenia dla osób, które chcą
  założyć/zakładają fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit
  (tzw. podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne).

  WSTĘP WOLNY

  4. WOLONTARIAT „KROK PO KROKU”!

  TERMIN: 18 września 2017 (poniedziałek), godz. 16:00-18:00,  ul. Bukowska 27/29, Poznań

  • Czy mogę zostać wolontariuszem ?
  • Czy wiek jest istotny?
  • Jak mogę działać? Czy wolontariusz ma ubezpieczenie?
  • Zapraszamy na spotkanie nt. wolontariatu wszystkich obecnych i przyszłych wolontariuszy!

  ZAPISY: wolontariat@wrk.org.pl

  Razem z Federacją WRK wprowadź swoją organizację na wyższy poziom i przyjdź na spotkanie!

  W celach organizacyjnych zapraszamy do zgłaszania obecności na: agnieszka.kowalska@wrk.org.pl


  Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

  Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

  Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsca.

  Specjalizujemy się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

  W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

  Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiście mieli darmową przestrzeń do swoich działań.

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

  e-mail: szkolenia@wrk.org.pldoradztwo@wrk.org.pl