Zapoznaj się z najnowszym numerem Inicjatyw, a w nim m.in. WOŚP, wywiad z socjologiem Przemysławem Plucińskim, Co? Gdzie? Kiedy? i relacja z tworzenia budżetu partycypacyjnego w Poznaniu – Porto Alegre czy kolejna groteska demokracji z dobrym PRem w stylu miasta know-how?

Projekt pt. „INICJATYWY OBYWATELSKIE. Promocja i upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego w Wielkopolsce”
Współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Realizowany jest przez 4 organizacje pozarządowe:
– Fundację Aktywności Lokalnej (Lider projektu),
– Wielkopolską Radę Koordynacyjną – Związek Organizacji Pozarządowych,
– Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej,
– Fundację SIC!

Realizatorzy za główny cel projektu postawili sobie promocję i upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego za pośrednictwem prasy regionalnej na terenie woj. wielkopolskiego.

Realizacja celu będzie możliwa poprzez wydanie 20 numerów gazety pt. „Inicjatywy obywatelskie” oraz numerów specjalnych jako dodatku do jednego z dzienników o zasięgu regionalnym w woj. wielkopolskim. Naszym zadaniem będzie dostarczenie w przystępnej formie wiedzy na temat potencjalnych możliwości, zasad realizacji i dobrych praktyk w zakresie partnerstwa międzysektorowego. Chcielibyśmy umożliwić dyskusję, konsultacje oraz wymianę doświadczeń. Możliwie przystępna formuła ma umożliwić zapoznanie się z tematyką partnerstwa międzysektorowego wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Obecnie „Inicjatywy Obywatelskie.ORG” ukazują się jako dodatek do Gazety Wyborczej w Wielkopolsce.

Planowane terminy wydawnicze (poniedziałki): 6 września 2010 (wydany), 4 października 2010 (wydany), 8 listopada 2010, 29 listopada 2010, 13 grudnia 2010.

http://inicjatywyobywatelskie.org

INICJATYWY OBYWATELSKIE NA FACEBOOKU