Uwaga poznańskie NGO’sy, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit! Ruszyła kolejna tarcza lokalowa. Proszę się spieszyć, bo nabór wniosków trwa tylko do 15 czerwca.

Pierwsza tarcza dla podmiotów trzeciego sektora obowiązywała od 1 grudnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Organizacje pozarządowe mogą po raz kolejny się ubiegać o obniżenie czynszu do kwoty 2,5 zł za 1m2. Najemcy, którzy płacą czynsz poniżej tej kwoty, będą mogli wnioskować o obniżenie stawki o 50 proc., ale nie mniej niż do 1 zł/m2.

Beneficjentami tarczy mogą być wszystkie organizacje pozarządowe, w tym te prowadzące działalność gospodarczą, z której cały dochód jest przeznaczany na cele statutowe, będące najemcami lokali komunalnych i bez zaległości w płatnościach na rzecz spółki.

Nowe wnioski w ramach tarczy można składać na stronie internetowej ZKZL do dnia 15.06.2021 poprzez specjalny formularz: www.zkzl.poznan.pl/wniosek-ngo. Na specjalnie dedykowanej stronie znajdują się szczegółowe zasady możliwości ubiegania się o wsparcie, kryteria dotyczące podmiotów mogących wnioskować o obniżkę, a także wszystkie dokumenty niezbędne do jej uzyskania.

Wynajmujesz lokal? Aplikuj już dziś: www.zkzl.poznan.pl/wniosek-ngo