• Post category:Polecane

Konsultacje programu współpracy na rok 2011 Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi ogłoszone!

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011 odbywają się w terminie do dnia 24 września 2010 roku włącznie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie:
– konsultacji pisemnych;
– spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
– przyjmowania propozycji na adres e-mailowy: pozytek@umww.pl
– przyjmowania propozycji w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 18, p. 009 Budynek B, oraz w sekretariacie Departamentu p. 213 Budynek B;
– korespondencyjnego informowania o możliwości składania opinii.

Składajmy propozycje kiedy pytają nas o zdanie! Taką szansę mamy tylko raz do roku.