Interesują Cię fundusze unijne? Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna konsultacje Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskiej dla Polski od 19 listopada do 29 grudnia 2020 odbędzie się łącznie 17 spotkań – spotkanie otwierające połączone z konferencją regionalną dla woj. mazowieckiego, spotkania regionalne dla pozostałych województw oraz konferencja podsumowująca. Co będziemy konsultować? To na co zostaną wydane pieniądze unijne w Polsce w tzw. nowym okresie programowania, który obejmuje lata 2021-2027.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

  • spotkanie inaugurujące połączone z konferencją regionalną woj. mazowieckiego – 19.11.2020 r.
 • konferencje regionalne dla pozostałych województw:
  • 25.11.2020 r. dla woj. łódzkiego
  • 26.11.2020 r. dla woj. opolskiego
  • 27.11.2020 r. dla woj. lubelskiego
  • 2.12.2020 r. dla woj. lubuskiego
  • 3.12.2020 r. dla woj. małopolskiego
  • 4.12.2020 r., dla woj. śląskiego
  • 9.12.2020 r. dla woj. warmińsko-mazurskiego
  • 10.12.2020 r. dla woj. podlaskiego
  • 11.12.2020 r. dla woj. zachodniopomorskiego
  • 16.12.2020 r. dla woj. pomorskiego
  • 17.12.2020 r. dla woj. kujawsko-pomorskiego
  • 21.12.2020 r. dla woj. podkarpackiego
  • 22.12.2020 r. dla. woj. wielkopolskiego
  • 28.12.2020 r. dla woj. dolnośląskiego
  • 29.12.2020 r. dla woj. świętokrzyskiego
 • spotkanie podsumowujące – 22.01.2021 r.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualizacja z dnia 17.11.2020

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy, których rozpoczęcie było zaplanowane na 19 listopada br., odbędą się w późniejszym terminie.