Poznań 18.01.2011

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTKI/TA KOORDYNATORA PROJEKTU

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 5.4.2 PO KL „Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego” Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych poszukuje pracownika na stanowisko: asystent/ka koordynatorki projektu.

Wymagania:
– znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint) lub OpenOffice
– bardzo dobra organizacja własnej pracy
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność pracy pod presją czasu
– kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność
– doświadczenie w organizacji pozarządowej

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
– wspieranie koordynatora w zarządzaniu projektem i realizacji zadań zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
– wspieranie zespołu w organizacji spotkań, seminariów i szkoleń w ramach projektu
– prowadzenie działań promocyjnych i upowszechniających
– sporządzanie wniosków o płatność
– wykonywanie innych zadań zleconych w ramach projektu, zgodnie z zakresem kompetencji.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV/życiorysów zawodowych zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podany adres email: justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl, biuro@wrk.org.pl, osobiście w siedzibie WRK ZOP: ul. Szewska 9, Poznań.

Oferty należy składać do 28.01.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego