ORGANIZACJA POZARZĄDOWA KROK PO KROKU

Różne są ścieżki rozwoju w trakcie czy po studiach. Można znaleźć ciekawą pracę, założyć własny biznes i samemu sobie być szefem, można w końcu założyć organizację pozarządową. Jak to się robi? To proste!

Krok 1. Co chcemy robić?

Każda organizacja bez względu na to czy jest fundacją czy stowarzyszeniem posiada statut, który jest dokumentem prawnym określającym ramy jej funkcjonowania. Bardzo ważne jest byśmy dobrze przemyśleli czym chcielibyśmy się zajmować ponieważ w statucie jest również przewidziany punkt bardzo precyzyjnie określający tzw. cele statutowe czyli te cele, dla realizacji których fundacja czy stowarzyszenie są powoływane. Głęboka refleksja nad celami statutowymi jest ważna ponieważ wyznacza ona ramy, w których możemy się poruszać chcąc uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie ze środków publicznych czy prywatnych. W celach statutowych definiujemy na rzecz kogo lub czego działamy czyli de facto tworzymy swoją definicję.

Poza celami statut uwzględnia również szereg kwestii związanych z tym jaki organ zarządza organizacją, kto organizację kontroluje, jaki jest jej majątek etc. Inne obligatoryjne zapisy statutu różnią się w zależności od tego czy chcemy powołać do życia fundację czy stowarzyszenie. Kiedy już wiemy co chcemy robić, czyli odpowiemy sobie na pytanie jakie są nasze cele statutowe, należy zastanowić się nad inną ważną kwestią – fundacja czy stowarzyszenie?

Krok 2. Stowarzyszenie czy fundacja?

Różnica pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją jest niby niewielka, bo i jedno i drugie jest organizacją pozarządową a jednak diabeł tkwi w szczegółach.

Po pierwsze, by założyć fundację wystarczy 1 fundator, który wyraża wolę powołania fundacji do życia. Fundatorów czy fundatorek oczywiście może być więcej. Jeśli natomiast chcemy założyć stowarzyszenie potrzebnych jest kilkanaście osób – minimum 15, które podzielają naszą wizję świata i chcą razem z nami realizować cele dla których organizację powołujemy. Po drugie, mówiąc bez ogródek, powołanie fundacji jest droższe – koszt powołania fundacji wynosi od 500 do 1000 zł. Jest to tzw. Fundusz założycielski, który fundator bądź fundatorka wnoszą jako majątek organizacji. Zdarza się jednak, że sądy rejestrują fundacje, których fundusz założycielski jest mniejszy. Z kolei założenie stowarzyszenia nie wymaga od nas żadnych nakładów finansowych. Kapitał w tym momencie wnosimy w postaci ludzi, którzy są tzw. członkami założycielami.

Różnica pomiędzy fundacją i stowarzyszeniem istnieje również na płaszczyźnie zarządzania organizacją. Najwyższą władzą w stowarzyszeniu zawsze jest Walne Zebranie Członków. To ono zatwierdza sprawozdania roczne zarządu i udziela mu absolutorium. W fundacji natomiast sami decydujemy o tym kto zarządza organizacją – może to być zarząd (nawet jednoosobowy), rada fundacji czy rada fundatorów.

Krok 3. Idziemy do sądu.

Kiedy mamy już gotowy statut, wiemy czy chcemy powołać fundację czy stowarzyszenie, idziemy do sądu – dokładniej do tego oddziału Krajowego Rejestru Sądowego, który odpowiedzialny jest za obsługę podmiotów rejestrowanych na obszarze, na którym powołujemy organizację do życia. Każda organizacja musi być zarejestrowana pod konkretnym adresem i to właśnie ten adres decyduje do którego oddziału należy złożyć wniosek i wymagane załączniki.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konstruowania statutu, wymaganych dokumentów rejestrowych znajdziecie na stronie http://poradnik.ngo.pl/.

Krok 4. Działamy!

Po zatwierdzeniu przez KRS dokumentów rejestrowych nadawany jest nam unikatowy nr KRS. Mając ten numer ubiegamy się o kolejny, czyli REGON i NIP. Jak już zostaniemy oznakowani przez te 3 instytucje, czyli sąd, Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy nie pozostaje nam nic innego jak z uśmiechem na ustach rozpocząć działalność i zarażać swoją energią i entuzjazmem innych ludzi.

W przypadku jakichkolwiek pytań, poszukiwania inspiracji zapraszamy Do Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, która mieści się na ulicy Szewskiej 9 w Poznaniu. W każdy piątek między 10.00 i 14.00 służymy Ci radą i wsparciem.