W dniu 17 maja rozpoczął się Polski Tydzień Tematyczny w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W tym Tygodniu odbędą się seminaria, spotkania, pikniki, organizowane przez organizacje pozarządowe, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy społeczne. 21 maja Polski Komitet EAPN organizuje debatę „Polski Komitet EAPN wobec myślenia strategicznego o walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” a 22 maja wraz ze Stowarzyszeniem ATD Czwarty Świat Krajowe Spotkanie Dialogu i Solidarności.

Polski Komitet EAPN przygotował kampanię społeczną „Stop Ubóstwu”, która w tym tygodniu, ale także w innym czasie w tym roku, wyemitowania będzie w telewizji i radiu, oraz znajdzie się w prasie, w Internecie, w kinach i którą chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że prawie co piąty Polak zmaga się na co dzień z problemem ubóstwa.

Zapraszamy do obejrzenia spotu PEAN POLSKA