Czy sport to sprawa społeczna? Czy ma coś wspólnego z demokracją i uczestnictwem obywatelskim? Czy przygotowania do UEFA EURO 2012 to wyłącznie sprawa biznesu, sportu i rozrywki? A może można o EURO 2012 myśleć jako o sprawie obywatelskiej i społecznej?

Projekt Społeczny 2012 to inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW. Dzięki grantowi przyznanemu przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe mamy możliwość prowadzenia długoterminowych działań i pozyskiwania jak największej liczby partnerów i sprzymierzeńców.

Najważniejszym celem projektu jest zmiana myślenia o przedsięwzięciu sportowym, jakim jest Euro 2012. Wychodzimy z założenia, że należy myśleć o procesie przygotowań do Euro 2012 jako sprawie obywatelskiej i społecznej. Uważamy, że proces przygotowań jest nie tylko szansą dla biznesu i rozrywki, ale także szansą dla innowacji społecznych, które zamierzamy stymulować i wspierać.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Centrum Innowacji Społecznych SIC! zostały zaproszone do uczestnictwa w Projekcie Społecznym 2012.

Zapraszamy do lektury Raportu z monitoringu procesów informowania i prowadzenia konsultacji społecznych w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do EURO 2012.