• Post category:Polecane

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy upowszechniającej wychowanie przedszkolne.

W projekcie znajduje się propozycja objęcia wychowania przedszkolnego subwencją oświatową i finansowania przedszkoli ze środków budżetu państwa. Obecnie przedszkola utrzymywane są ze środków samorządowych. Takie rozwiązanie sprawia, że nie tylko nie powstają nowe przedszkola, ale również pod znakiem zapytania stoi funkcjonowanie dotychczasowych.

Pod hasłem upowszechnienia wychowania przedszkolnego ZNP rozumie również objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci od drugiego, a nie jak to wygląda na chwilę obecną, od trzeciego roku życia.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wspiera akcję rozbudowy i poprawy działania infrastruktury przedszkolnej, mając na uwadze fakt, że upowszechnienie wychowania przedszkolnego jest szansą na zmniejszenie poziomu nierówności społecznych, lepszy start dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównanie pozycji kobiet na rynku pracy.

Inicjatorem projektu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jest to projekt obywatelski i każdy może zbierać podpisy. Podpisy można zbierać do końca czerwca 2010 r. a wypełnione listy należy przekazać do najbliższego oddziału ZNP lub przesłać do ZG ZNP, Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8.

Projekt ustawy oraz listy do zbierania podpisów

Listę podpisać można również w siedzibie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej na ul. Szewskiej 9 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.