Poznań, 21.11.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 3 Z DNIA 12.11.2017

Zamawiający:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29
www.wrk.org.pl
tel.: 61 853 09 30
e-mail: doradztwo@wrk.org.pl
NIP: 778-11-27-985

Publikujemy rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego uzupełniającego nr 3 z dnia 12.11.2017 na usługi specjalistyczne marketingowe – obszar I: marketing wizerunkowy oraz obszar II: marketing IT związany z promocją w mediach elektronicznych:

Złożone oferty:
1. InACT Sp. z o.o. Arieta Prusak: 100 pkt.
– oferta przyjęta do realizacji

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania ofertowego, w tym wgląd w dokumentację, można uzyskać w biurze projektu Zamawiającego: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, mail: doradztwo@wrk.org.pl, telefon: 61 843 89 30.

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.