You are currently viewing Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych | 9.08.2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe w tym fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i przedstawicieli samorządów z Poznania i Wielkopolski na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji

pozarządowych.

Jej wprowadzenie będzie prawdziwą rewolucją w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

KIEDY? 9 sierpnia 2021 (poniedziałek), godz. 17.00

GDZIE? On-line na platformie zoom. Link do spotkania zostanie wysłany automatycznie osobom, które zarejestrują się na spotkanie.

Celami projektowanej ustawy są:

  • Stworzenie systemu służącego do składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe.
  • Zapewnienie jawności i przejrzystości sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
  • Wprowadzenie jednolitych form i obowiązków sprawozdawczych dla różnych form podmiotowości prawnej organizacji pozarządowych.

Spotkanie ma służyć zaprezentowaniu założeń ustawy oraz zebraniu opinii na jej temat. W spotkaniu weźmie udział P. Alicja Gawinek – Przewodnicząca Zespołu ds. Sprawozdawczości RDPP, który pracuje nad założeniami ustawy.

Dowiedz się jak ma wyglądać sprawozdawczość organizacji pozarządowych i włącz się d dyskusji!

REJESTRACJA

[ninja_form id=’49’]

Projekt ustawy znajduje się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

Działania projektu Inkubator Rozwoju Aktywności Społecznej w Wielkopolsce wspierającego rozwój instytucjonalny WRK sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

logo NIW