Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.
Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący krajowej RDPP ze strony pozarządowej
– Waldemar Weihs, Członek Zarządu WRZOS,
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
– Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu
– Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
– Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta

2. Panel dyskusyjny: Jak radzić sobie w czasach kryzysu i mądrze wspierać organizacje pozarządowe i aktywność społeczną?
– Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
– Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
– Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu, Prezes Fundacji Animacja
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani

3. Jak krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na rzecz polepszenia sytuacji organizacji pozarządowych? Kompetencje, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy RDPP – co to da organizacjom?
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

4. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Udział organizacji w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS

5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – planowane zmiany.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

6. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderatorzy:
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
Partnerzy regionalni:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Wielkopolska Sieć Wolontariatu
Fundacja FaniMani
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta

REJESTRACJA
[ninja_form id=’46’]