Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument decydujący o podziale środków unijnych na lata 2021-2017.

W ostatnim czasie braliśmy udział w spotkaniach ogólnopolskich, organizowaliśmy spotkanie

w Wielkopolsce i zainicjowaliśmy spotkanie federacji branżowych i regionalnych, by wspólnie pracować nad uwagami do Umowy Partnerstwa.

Naszym priorytetem jest wzmacnianie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w społecznym rozwoju regionu i kraju, dlatego szereg uwag, które wnosimy wskazuje wprost rolę organizacji, jako kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Często nie docenia się etapu prac nad założeniami tego typu dokumentów, czekając tylko na ich finalizację w postaci konkursów. Tymczasem, by konkursy te były ogłaszane, a organizacje mogły w nich startować i wygrywać, należy zadbać o odpowiednie zapisy. Rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dzisiejszych czasach to nie tylko domena włączenia społecznego. To także edukacja, kultura, innowacje, wdrażanie nowoczesnych technologii, zielona transformacja. W uwagach, które zgłosiliśmy staraliśmy się zaznaczyć obecność organizacji w każdym z tych obszarów.

Z uwagami Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych do Umowy Partnerstwa można zapoznać się ->  TUTAJ

 

Działania projektu Inkubator Rozwoju Aktywności Społecznej w Wielkopolsce wspierającego rozwój instytucjonalny WRK sfinansowano przez przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

logo NIW