Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do podjęcia współpracy w ramach projektu „Wielkopolski PAW (Praca Aktywność Włączenie) naszą szansą”.

Oferujemy Wam bezpłatnie pracowników – stażystów, którzy będą mieli opłacone wynagrodzenie oraz badania lekarskie.

Co więcej, w zamian za wsparcie w rekrutacji takich osób, możemy zaoferować Wam wynagrodzenie w wysokości od 90 zł do nawet 900 zł brutto miesięcznie.


Kto może być stażystą lub wolontariuszem?


Osoby niepracujące
zamieszkujące na terenie powiatów średzkiego, konińskiego, miasta Konin, złotowskiego, chodzieskiego, jarocińskiego, gostyńskiego oraz miasta Poznania, które:

– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 12 miesięcy,
lub
– osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
lub
– nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale korzystają z pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.


Jakiego wsparcia udzielamy osobom, które pomożesz nam znaleźć?

– spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem oraz Development Center
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– warsztaty umiejętności społecznych
płatny staż lub wolontariat

Uczestnik, który zdecyduje się na staż otrzymuje 1050 zł netto za 1 każdy przepracowany miesiąc
(staż trwa 3 miesiące)

– możliwość konsultacji medycznych
– zwiększenie szans na zatrudnienie


Celem projektu
jest:

– aktywizacja społeczno-zawodowo-edukacyjna oraz zdrowotna osób zamieszkałych na terenach powiatu średzkiego, konińskiego, miasta Konin, złotowskiego, chodzieskiego, jarocińskiego, gostyńskiego oraz miasta Poznania,
– wzrost poczucia niezależności osób z niepełnosprawnością,
– wzrost gotowości wejścia w rynek pracy,
– podjęcie aktywności zawodowej na rynku pracy.


Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z Panią Anetą Byczyńską
– na adres mailowy: aneta.byczynska@wrk.org.pl oraz pod numerem telefonu: 61 8 530 930.

Więcej na stronie: http://paw.wrk.org.pl/

Realizatorzy Projektu: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Akceleracji i Inkubacji Biznesu oraz PROJEKT HR Aleksandra Skraburska. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Loga unijne EFS