Wszystkie organizacje członkowskie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej  Związku Organizacji Pozarządowych mogą liczyć m.in. na:

Doradztwo i szkolenia m.in. w dziedzinie pisania i realizacji projektów, księgowości i prawa »

Coaching dla działaczy organizacji członkowskich »

Wsparcie rzecznicze oraz w procesach negocjacyjnych »

Bezpłatne użytkowanie i wynajem sprzętu będącego w dyspozycji WRK »

Poza tym:

Oferujemy wsparcie infrastrukturalne, jeśli potrzebujesz sali i sprzętu na zebranie swojej organizacji czy szkolenie.

Nasze organizacje członkowskie zapraszamy do partnerstwa w składanych i realizowanych przez nas projektach.

Zabieramy głos w konsultacjach społecznych, zasiadamy w ciałach dialogu społecznego przy administracji różnego szczebla. Możecie zgłaszać nam swoje postulaty a my przekażemy je dalej.

Organizujemy spotkania i seminaria po to, żebyście byli na bieżąco z pozarządowymi „nowinkami”.

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania swoich potrzeb. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


Wszystkie organizacje członkowskie na prawach członków zwyczajnych, które na koniec 2017 roku nie miały uregulowanej składki członkowskiej, decyzją Walnego Zgromadzenia od 2018 roku uzyskują status członka wspierającego.

Jako członek wspierający nadal można korzystać z pełnej oferty wsparcia oraz legitymować się członkowstwem w federacji.

O ponowną zmianę statusu na członka zwyczajnego można ubiegać się po dwóch latach od decyzji Walnego Zgromadzenia z czerwca 2018 roku.

Znasz organizację zainteresowaną członkostwem? Zachęć ją do współpracy.


WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ I ZOSTAŃ CZŁONKIEM WRK:

W przypadku nowych członków o członkostwo zwyczajne można ubiegać się po 2 latach członkostwa wspierającego. Okres ten w wyjątkowych sytuacjach i w przypadku wcześniejszej współpracy może ulec skróceniu.

Dlatego w pierwszej kolejności prosimy o składanie deklaracji w charakterze członków wspierających.

Pobierz deklarację członkowską i dołącz do nas! »

Załącznik do deklaracji: Upoważnienie do reprezentowania_wzór