Urząd Miasta Poznania zaprasza Przedstawicieli poznańskich Organizacji Pozarządowych na dwudniowe darmowe szkolenie realizowane w terminach:

 24 oraz 28 czerwca 2021 
w godz. 16:30-20:30 realizowane na platformie ZOOM.
Tematyka szkolenia przybliża zagadnienia generowane przez Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  w obszarach dotyczących Organizacji Pozarządowych również w aspekcie współpracy NGO z Miastem Poznań, w tym realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 
Prowadzący: Krzysztof Wostal oraz Agnieszka Majnusz z Fundacji Transgresja.
Poruszana tematyka:
1.  Dlaczego dostępność jest ważna.
2.  Kto i w jakich sytuacjach korzysta na tym, że o dostępności myślimy i ją wprowadzamy.
3.  Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami.
4.  Prawo o dostępności.
5.  Zasada uniwersalnego projektowania.
6.  Artykuł 6, a artykuł 7 i 8 Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
7.  Jakie są obszary, w ramach których wprowadza się dostępność, a w których obszarach jej nie ma i warto o nią zabiegać.
8.  Dostępność architektoniczna – minimalne wymagania.
9.  Dostępność cyfrowa – minimalne wymagania.
10. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – minimalne wymagania.
11. Obowiązki NGO wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
12. Wnioskowanie o zapewnienie dostępności.
13. Skarga na brak zapewniania dostępności.
14. Jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności.
 
ZGŁOSZENIE na szkolenie należy dokonać poprzez formularz:  https://tiny.pl/r3s8h
Na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie oraz link do spotkania.
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – nr tel. 61 878 42 36,
więcej informacji na: https://www.poznan.pl/mim/ngo/news/ruszaja-zapisy-na-otwarte-szkolenie-ngo-a-ustawa-o-dostepnosci,165617.html
Szkolenie finansowane ze środków Miasta Poznania.