Zachęcamy wszystkich przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do przybycia na lipcowe spotkania dotyczące planowania Rocznego Programu Współpracy.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, a zebrane wnioski przyczynią się do ustalenia nowej polityki Miasta Poznania w kwestii planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczny Program Współpracy jest dokumentem programowym, określającym zasady polityki realizowanej przez Miasto Poznań wobec Organizacji Pozarządowych. Zawarte w nim cele, zadania i priorytety są podstawą ogłaszania wszystkich konkursów, w których Miasto zleca zdania Organizacjom Pozarządowym.

Jeżeli chcecie mieć realny wpływ na to, jak w przyszłym roku będzie się owa polityka kształtowała, dowiedzieć się więcej o tym, jak ona powstaje, to zachęcamy serdecznie do przyjścia.

Jeżeli chcecie podzielić się refleksjami dotyczącymi aktualnego stanu rzeczy, dokonać zmian, dowiedzieć się jak sformułować Wasze potrzeby tak, by były one usłyszane – to właśnie miejsce na taką dyskusję.

Ramowy program spotkań:

  1. Wprowadzenie do współpracy Miasto – Organizacje Pozarządowe,
  2. Inspiracje do dobrej współpracy Miasto Poznań – Organizacje Pozarządowe z innych miast,
  3. Cele i formy współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych w Poznaniu na 2020 rok – warsztat,
  4. Podsumowanie spotkania.

Warsztaty poprowadzi Ewa Gałka.

Gdzie i kiedy?
11 lipca 2019 roku, w godzinach 16-19 w poznańskim centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu prowadzonego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, ul. Bukowska 27/29.

Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie wynosi 30 osób.

[ninja_form id=18]

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu „Heathy Boost” („Zdrowe Wzmocnienie”) współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.