Krajowy Plan Odbudowy będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z tzw. Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility), jest to największa część Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), czyli odpowiedzi Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Fundusz Odbudowy ma dwa główne cele:

1) odbudowę i przywracanie odporności krajów UE na ewentualne kryzysy,
2) przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności

Natomiast Umowa Partnerstwa docelowo to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Organizatorem spotkań są instytucje działające w ramach Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa w ramach Komitetu Umowy Partnerstwa. Po stronie rządowej instytucją wiodącą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiodącą rolę od strony organizacyjnej i technicznej wzięła na siebie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z innymi organizacjami.

WYSŁUCHANIA TO NOWA FORMA KONSULTACJI DAJĄCA OBYWATELOM MOŻLIWOŚĆ WYPOWIEDZENIA SIĘ I ZGŁASZANIA OPINII PODCZAS OTWARTEGO SPOTKANIA Z MINISTERSTWAMI, GDZIE OBYWATEL/LKA MÓWI A WŁADZA SŁUCHA.

Zgłoszenia na spotkania

Chęć uczestnictwa w wysłuchaniach będzie można zgłosić za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/ nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem każdego wysłuchania (a zatem odpowiednio do 20 marca do godz. 10:00 – dla wysłuchania które rozpoczyna się w poniedziałek 22 marca o godz. 10:00). Ta reguła dotyczyć będzie wszystkich kolejnych wysłuchań. Dla każdego z nich uruchamiany jest oddzielny formularz. Zgłasza się każdy – ważne jest oznaczenie czy w charakterze „zabierającego głos” czy „widza”.

Szczegółowy terminarz wysłuchań

  • 22 marca (poniedziałek) – Odporność i konkurencyjność gospodarki (KPO)
  • 23 marca (wtorek) – Transformacja Cyfrowa (KPO)
  • 24 marca (środa) – Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia (KPO)
  • 29 marca (poniedziałek) – Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (KPO)
  • 30 marca (wtorek) – Zielona, inteligentna mobilność (KPO
  • 31 marca (środa) – Umowa Partnerstwa, w tym sposób zarządzania, monitorowania i rozdzielania funduszy, układ programów (szczegóły na temat tego wysłuchania zostaną opublikowane na dedykowanej stronie dostępnej w późniejszym terminie).

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ

(źródło: OFOP)