You are currently viewing Wiedza-Rozwój-Kompetencje: budowanie potencjału wielkopolskich NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w okresie od maja 2024 do 1 maja 2027 roku realizuje cykl działań skierowanych do min. 100 wielkopolskich NGO, ich pracowniczek, pracowników, wolontariuszy i wolontariuszek w ramach projektu „WIEDZA-ROZWÓJ-KOMPETENCJE: BUDOWANIE POTENCJAŁU WIELKOPOLSKICH NGO”.

Projekty jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

W ramach działań prowadzone będą:

  1. Sieciowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich angażowanie się w procesy konsultacyjne.
  2. Prowadzenie centrum kompetencyjnego dla organizacji pozarządowych, ich pracowników/czek i wolontariuszy/szek.
  3. Prowadzenie Wielkopolskiego Hub-u Rozwojowego NGO – przyznawanie puli środków dla NGO na wzmacnianie potencjału w zakresie realizacji usług społecznych.
  4. Organizacja staży rozwojowych w NGO.
  5. Szkoła rzecznictwa społeczno-obywatelskiego – cykl szkoleniowy dla liderów i liderek społecznych. Wypracowywanie stanowisk organizacji pozarządowych w ramach dialogu obywatelskiego i społecznego m.in. w zakresie zwiększania jakości usług społecznych dostarczanych przez NGO, zmian w prawie, spraw istotnych z perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych, ale także kwestii ważnych społecznie.

Działania obejmują terytorium całej Wielkopolski a celem projektu jest wzmocnienie potencjału 100 wielkopolskich organizacji pozarządowych z czego 90 z nich poprawi lub wprowadzi nowe metody działania lub rodzaje usług, ich kadry (180 osób) zdobędą nowe umiejętności, wiedzę lub uzyska kwalifikacje a same organizacje zwiększą swój potencjał organizacyjny w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 058 105,70 w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 1 440 673,99 złotych.