• Post category:Polecane

Zapraszamy osoby zainteresowane skutecznym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności do „Wiejskiej Akademii Liderów”.
Projekt zakłada przeprowadzenie 5 seminariów oraz 2 dniowych warsztatów mających na celu edukowanie i promowanie idei związanych z aktywnością obywatelską wśród mieszkańców z terenów wiejskich województwa wielkopolskiego.

Szukamy osób aktywnych w środowisku lokalnym: radnych, członków ochotniczych straży pożarnych, członkiń kół gospodyń wiejskich, członków innych organizacji i aktywnej młodzieży. Chcielibyśmy wymienić się doświadczeniami, w jaki sposób skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego w lokalnym środowisku.

Seminaria Obywatelskie

Seminaria będą dotyczyły lokalnego zagadnienia, które jest ważne dla mieszkańców danej miejscowości czy subregionu. Chcemy wspólnie z lokalnymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz aktywnymi mieszkańcami zastanowić się nad możliwościami, jakie dają techniki partycypacyjne, czyli sposoby współdecydowania mieszkańców o sprawach publicznych.

Przedstawimy dobre praktyki z podobnych miejscowości w Wielkopolsce, gdzie zaangażowanie mieszkańców przyniosło efekt całej społeczności.

Podczas spotkania przećwiczymy razem z zebranymi jedną z takich technik, aby pokazać sobie nawzajem, iż współpraca między różnymi grupami często o odmiennych perspektywach jest możliwa. Przynosi twórcze rozwiązania oraz uwalnia energię do działania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji seminarium w Twojej miejscowości (dotyczy miejscowości do 5 tys. mieszkańców).

Warsztat Obywatelski

Warsztat obywatelski zostanie zorganizowany po zrealizowaniu seminariów w poszczególnych subregionach. Będzie prowadzony przez trenera/specjalistę ds. społeczeństwa obywatelskiego/animatora procesów partycypacji mieszkańców w życiu publicznym.

Podczas warsztatów wzmocnimy umiejętności wybranych 15 lokalnych liderów w zakresie rozbudzania lokalnego dialogu społecznego. Nauczymy się wykorzystywać techniki partycypacji publicznej w celu aktywizacji mieszkańców wokół problemów dobra wspólnego.

Szczegółowych informacji udziela:

Wojciech Sańko

Email: wojciech.sanko@wrk.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.