• Post category:Aktualności

„Wielkopolska Szkoła Wolontariatu” jest projektem edukacyjnym, animacyjnym i promocyjnym, adresowanym do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z Kalisza, Leszna, Gniezna i Piły.

Celem naszych działań jest animacja wolontariatu, pobudzanie młodzieży do zaangażowania w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, rozwój kompetencji liderskich oraz wzmacnianie świadomości obywatelskiej młodych osób. W sposób szczególny projekt ten ukierunkowany jest na włączanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem w nurt aktywności społecznej.

Działania realizowane w ramach „Wielkopolskiej Szkoły Wolontariatu” to:
– konkurs na najlepszą pracę promującą wolontariat jako sposób spędzania czasu w sposób społeczne użyteczny,
– warsztaty z zakresu aktywności obywatelskiej i tworzenia projektów społecznych,
– szkolenia z zakresu umiejętności miękkich,
– „wieczorki pasji” – organizacja przestrzeni artystycznej, będąca okazją do dzielenia się pasjami przez młodzież,
– targi organizacji pozarządowych,
– doradztwo zawodowe.

W okresie od 1 września do 15 grudnia br. w dwudniowych seminariach młodzieżowych w czterech miastach regionu Wielkopolski weźmie łącznie udział 120 uczestników/uczestniczek.
Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: wolontariat@wrk.org.pl

Sponsorem nagród w konkursie „Wolontariat? Dlaczego nie?!” jest Bank Zachodni WBK