Działasz w fundacji, stowarzyszeniu, spółdzielni socjalnej, spółce non profit, warsztacie terapii zajęciowej, zakładzie aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, klubie integracji społecznej?

Szukasz wiedzy specjalistycznej?

To coś dla Ciebie – Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Podatki bez tajemnic”.

Tu dowiesz się między innymi o zasadach prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, zasadach przekazywania darowizn i konsekwencjach ich otrzymywania, podatku VAT , ulgach, wolontariuszach, otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Termin: 25.09 godzina 9.30 – 15.00 

Miejsce: Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A Poznań

Program wydarzenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15
Wykład wprowadzający: Zasady prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej
Prowadzący: Justyna K. Ochędzan, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

10.15 – 10.30
Zasady przekazywania darowizn przez osoby prawne
Prowadzący: Mariola Machcińska, Izba Administracji Skarbowej Poznań

10.30 – 10.45
Zasady przekazywania darowizn przez osoby fizyczne, w tym:
– zasady odliczania darowizn od dochodu na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa,
– zasady dokumentowania przekazanych darowizn,
– zasady wykazywania odliczeń w zeznaniu podatkowym,
– limity odliczeń.
Prowadzący: Mariola Machcińska, Izba Administracji Skarbowej Poznań

10.45 – 11.05
Konsekwencje podatkowe otrzymywania darowizn przez osoby fizyczne
Prowadzący: Kinga Staszkiewicz, Izba Administracji Skarbowej Poznań

11.05 – 11.20

Zasady urządzania małych loterii fantowych
Prowadzący: Marcin Szewczyk, Izba Administracji Skarbowej Poznań

11.20 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.00
Obowiązki w podatku VAT
Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.00 – 12.15
Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług
Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.15 – 12.45
Odliczenie VAT
Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 13.30
Opodatkowanie podatkiem VAT usług nabywanych od serwisów społecznościowych, np. Facebook.
Prowadzący: Anna Kobla, Dariusz Strugliński, Izba Administracji Skarbowej Poznań

13.30 – 13.45
Zerowy PIT
Prowadzący: Izba Administracji Skarbowej Poznań

13.45 – 14.10
Wolontariat:
– wolontariusz a pracownik – roszczenie prawne
– angażowanie wolontariuszy a konsekwencje podatkowe
– jak wykazywać wolontariat w sprawozdaniu finansowym
Prowadzący: Dagny Łaniecka, Danuta Gubańska, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Zapisy do dnia 22.09 lub do wyczerpania miejsc!

Rejestracja on-line przez formularz www.ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl

 

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl 61 85 30 930