• Post category:Polecane

Forum Szkolnych Kół Wolontariatu – jedyne takie święto młodzieżowych aktywistów w Wielkopolsce!

Już niebawem święto Młodzieżowych Aktywistów! 17 czerwca w godz. 10.00-15.00 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (sala nr 204) zapraszamy wszystkich z wolontariackim zacięciem na Forum Szkolnych Kół Wolontariatu – wydarzenie, które promuje społeczne zaangażowanie.

Przed nami dzień targów poznańskich szkolnych kół wolontariatu – doskonała okazja do zapoznania się z formami społecznych akcji, jak również do wymiany doświadczeń i nawiązania inspirujących kontaktów. Przyjdź i zobacz jak uczniowie organizują swój pozalekcyjny czas.

Zaproś wolontariuszy do współpracy z Twoją organizacją!

Placówka, w której najprężniej działa koło wolontariatu otrzyma tytuł Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi.

Części targowej poznańskich szkolnych kół wolontariatu będą towarzyszyć wystąpienia znakomitych gości (ekspertów ds. wolontariatu), skierowane kolejno do pedagogów oraz liderów organizacji pozarządowych. Koordynator projektów warszawskiego Centrum Wolontariatu – Karol Krzyczkowski opowie o specyfice wolontariatu, aspektach prawnych, sposobach zakładania szkolnych kół wolontariatu, rozwieje również wątpliwości w punktowaniu wolontariatu na świadectwach. Wykład Wojciecha Rusteckiego z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie będzie dotyczył problemu organizowania wolontariatu w instytucjach oraz zasad – jak zostać organizacją/instytucją przyjazną wolontariuszom/-szkom.

Po krótki wstępie badaczy odbędzie się panelowa dyskusja skupiona na takich obszarach tematycznych jak:
– Co daje aktywność społeczna, jakie cechy kształtuje wolontariat u młodych ludzi, korzyści społecznego zaangażowania;
– Jak promować wolontariat wśród młodzieży?
– Bariery dla rozwoju wolontariatu;
– Wielkopolska strategia rozwoju wolontariatu: status quo i wersja pro futuro; co zrobić, by „wielkopolski rok wolontariatu” nie zakończył się w Europejskim Roku Wolontariatu?

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pedagogów, uczniów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wstęp na Forum jest wolny.

Forum Młodzieżowych Kół Wolontariatu jest zwieńczeniem projektu Młodzieżowy Inkubator Lokalnej Aktywności, w którym uczniowie z dwóch poznańskich szkół (Gimnazjum nr 2 i Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych) biorą udział w warsztatach i opracowują swoje autorskie projekty społeczne.

Do współpracy w organizacji Forum aktywnie włączyło się Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej udzieliło wydarzeniu Logotyp Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Organizatorem Forum jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych – lider III Sektora w Wielkopolsce

Program części konferencyjnej

ZAANGAŻOWANI W WOLONTARIAT MOGĄ WIĘCEJ! Rola wolontariatu w edukacji dzieci i młodzieży.

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie Forum przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu

10:15 – 10:45 Wolontariat w edukacji, edukacja wolontariatu
Karol Krzyczkowski – Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie

10:45 – 11:15 Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom/-szkom
Wojciech Rustecki – Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie

11:15 – 11:25 Przerwa

11:25 – 11:50 Prezentacja społecznych projektów Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu

11:50 – 13:00 Prezentacje Szkolnych Kół Wolontariatu

13:00 – 13:10 Przerwa kawowa

13:10 – 14:15 Młodzież w działaniu, czyli zaangażowani w wolontariat mogą więcej!
Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Warszawy, koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i opiekunów szkolnych kół wolontariat. Udział w panelu wezmą między innymi: Wojciech Rustecki (członek Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”), Karol Krzyczkowski (koordynator projektów w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Warszawie), Agnieszka Płócinniczak (opiekunka szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie), Justyna K. Ochędzan (dyrektorka Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej ZOP), Ewa Zarzycka (regionalna koordynatorka wolontariatu w Fundacji Dobrze że jesteś), Katarzyna Wielgosz (wolontariuszka w Hospicjum Palium)

14:15 – 14:25 Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi

14:25 – 14:30 Zakończenie

14.30 – 15.00 Poczęstunek