Żaden inny instrument komunikacji i marketingu nie jest szybszy, pewniejszy, praktyczniejszy i jednocześnie bardziej osobisty niż targi (…) Z cała pewnością nowe media informacyjne nigdy nie zastąpią dialogu, jaki one umożliwiają (prof. Manfreda Busche, prezydent Union des Foires Internationales)

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych, Komitet Lokalny AIESEC Poznań, Urząd Miasta Poznania oraz Fundacja TRES chciałaby serdecznie zaprosić wielkopolskie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w Wielkopolskich Targach Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych – Poznań 2009, które odbędą się pod hasłem: Kreatywni, innowacyjni, przedsiębiorczy…wrażliwi społecznie.

[tab:INFORMACJE]
Targi odbędą się 21-22 maja 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Szamarzewskiego 89). Poprzez realizację Targów chcemy unaocznić potencjał, który posiadają wielkopolskie organizacje pozarządowe oraz dostarczyć doskonałego narzędzia promocji swojej działalności.

Kolejnym celem naszego spotkania jest pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy, pracowników oraz umożliwienie Państwu kontaktu nie tylko z osobami z pozarządowego środowiska, lecz również z wszystkimi, którzy zainteresowani są Państwa aktywnością w tym z przedstawicielami administracji publicznej. Organizacja Targów umożliwi również konfrontację oczekiwań ludzi młodych – potencjalnych pracowników i wolontariuszy, z ofertą wielkopolskiego III sektora.

W trakcie Targów przewidujemy szereg imprez towarzyszących:

– konkurs z nagrodami na najlepiej promującą się organizację pozarządową (Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie projektu od dnia 28. kwietnia 2009r.),

– dyżur doradców zawodowych dla uczestników Targów,

– warsztaty organizowane przez uczestników oraz organizatorów Targów,

– panel dyskusyjny nt. integracji i aktywizacji społecznej z udziałem specjalistów z kraju i zagranicy.

Zapraszamy serdecznie do tworzenia wielkopolskich standardów pracy III sektora.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do nas!

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 0-61 85 30 930 oraz na stronie www.wrk.org.pl.
[tab:MOTYW PRZEWODNI]
Kreatywni, innowacyjni, przedsiębiorczy…wrażliwi społecznie – pod tym hasłem odbędą się kolejne już targi pracy i wolontariatu. W tym roku poszukamy wspólnego mianownika pomiędzy NGO, administracją i biznesem. Wierzymy, że działając wspólnie możemy więcej zmienić, zmienić na lepsze. Dlatego w trakcie tegorocznych imprez towarzyszących targom – konkursom, szkoleniom, panelom dyskusyjnym, zastanowimy się m.in. nad tym, na których polach możemy podejmować międzysektorowe inicjatywy. Tegoroczne targi będą imprezą promującą nie tylko organizacje pozarządowe jako takie. Także biznes, czy administracja mogą animować działania prowokujące społeczeństwo do aktywności społecznej. Czy wyjdą naprzeciw oczekiwaniom społecznym?

Czy organizacje pozarządowe i możliwa w nich forma ekspresji jest atrakcyjna dla tych, którzy dotąd nie zetknęli się z III sektorem? Przekonajmy się czy wspólny dialog i działanie na rzecz rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego jest możliwe. Spotkajmy się w maju na Wielkopolskich Targach Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych!

[tab: PROGRAM]
WIELKOPOLSKIE TARGI PRACY I WOLONTARIATU – POZNAŃ 2009
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (ul. Szamarzewskiego 89)

21 – 22 MAJA 2009

DZIEŃ I: 21.05.2009

10.00 – 16.00: wystawiennictwo organizacji pozarządowych, firm, samorządów w holu bud. E
10.00 – 16.00: prezentacje wystawców – hol budynku E.
11.00 – 13.00: doradztwo zawodowe – hol budynku E.
10.00 – 11.30: „Assesment center i inne techniki rekrutacji – jak przejść przez pole minowe”,sala D, budynek E.

DZIEŃ II: 22.05.2009

10.00 – 16.00: wystawiennictwo organizacji pozarządowych, firm, samorządów w holu bud. E
10.00 – 16.00: prezentacje wystawców – hol budynku E
10.00 – 12.00: panel dyskusyjny: „NGO – JST – wrogowie czy sprzymierzeńcy?” sala 26, bud. D.
11.30 – 13.30: panel dyskusyjny: „Integracja i zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu społecznym”, sala A, budynek E.
12.00 – 14.00: „Jak zostać animatorem społecznym”, sala 26, bud. D.
14.00 – 16.00: „Prawa człowieka w działaniu – wolontariat w Amnesty International”, sala 26, bud. D.

[tab:UCZESTNICY]

KIM JESTEŚMY?

Nie nastawione na zysk a jednak generujące zysk niepoliczalny – radość kreacji, ekspresję, wrażliwość społeczną…organizacje pozarządowe – tworzone dla ludzi i przez ludzi – oddolne, niezależne, skuteczne.

Konkurencyjne, odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o zdrowie i rozwój swoich pracowników – firmy, które patrzą na świat nie tylko przez pryzmat pieniędzy, lecz są również otwarte na dialog z otoczeniem w którym egzystują.

Innowacyjne, przyjazne, otwarte na potrzeby klientów – urzędy nowej generacji.

Chcemy by II Wielkopolskie Targi Pracy i Wolontariatu skupiły pracodawców wrażliwych na rozwój, potrzeby pracownika i jego otoczenia. Jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia, pokazania, zrób to i dołącz do nas! Damy Ci przestrzeń do promocji, kreacji, poszukiwania partnerów i sojuszników swoich działań.

W TARGACH 2009 UDZIAł WEZMĄ:

• Amnesty International
• Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej
• Fundacja TRES – Twórczość, Rekonstrukcja, Edukacja, Społeczność
• Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych
• Centrum Innowacji Społecznej SIC!
• Urząd Miasta Poznania
• MAN Accounting Center Sp. z o.o.
• Komitet Lokalny AIESEC Poznań
• Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
• Polski Komitet Pomocy Dzieciom
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu
• Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu
• JF Concept Agencja Pracy Tymczasowej
• Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
• mali bracia Ubogich
• Poznańskie Towarzystwo Amazonki
• Stowarzyszenie przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
• Fundacja ARKA
• Fundacja Aktywności Lokalnej
• Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
• Stowarzyszenie Na Tak
• Stowarzyszenie ECO SALUS
• Koła Naukowe Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

I wiele innych ciekawych instytucji, firm, organizacji.

[tab: HISTORIA TARGÓW]
Połowa maja, rok 2008, Urząd Wojewódzki.

W ramach projektu PIW EQUAL zorganizowaliśmy pierwszą w Wielkopolsce masową imprezę promującą organizacje pozarządowe – Wielkopolskie Targi Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych – 16 wielkopolskich organizacji pozarządowych zachęcało uczestników targów do aktywnego angażowania się w życie społeczne. Swoją ofertą pokazywały również, iż sektor pozarządowy to także miejsce zatrudnienia.

W trakcie Targów odbyło się szereg imprez towarzyszących – warsztaty, szkolenia, konkursy, konferencja, której prelegentami były osoby realizujące projekty m.in. w Instytucie Spraw Publicznych czy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Na kolejnych targach organizowanych w maju 2009 roku spodziewamy się równie znamienitych gości. Dzięki temu Targi staną się nie tylko okazją promocji, lecz również zdobycia nowych, korzystnych kontaktów, które w przyszłości procentować mogą partnerstwem projektowym.