Prezentujemy aktualne wytyczne/rekomendacje i narzędzia wsparcia jakie miasto Poznań oferuje organizacjom pozarządowym w związku z pandemią koronawirusa Sars-CoV2.

I. Rekomendacje dotyczące realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Miasto Poznań

 1. Przesyłanie potwierdzeń złożenia ofert i ich aktualizacji lub sprawozdania mailem w formie skanu (potwierdzenie złożenia ww. dokumentów, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu).
 2. Dostarczenie umów dotacyjnych  poprzez wysłanie skanu umowy otrzymanego z Urzędu w zwrotnej wiadomości mailowej, która zostanie przesłana przez pracownika merytorycznego zajmującego się konkursem; podpisy na umowach zostaną uzupełnione w momencie możliwości spotykania się z Urzędnikami, w obecnej sytuacji nie rekomenduje się wysyłania umów pocztą.
 3. Realizowanie zadania zdalnie, on-line lub w innej alternatywnej formie, jeśli jest to możliwe ze względu na specyfikę zadania.
 4. Zmienienie zakresu lub metody realizacji zadania, jeśli mieści się ona w założeniach konkursu.
 5. Modyfikowanie harmonogramu, w tym zmiana terminów realizacji poszczególnych działań oraz związane z tym zmiany kosztorysu.
 6. Skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zadania
  a) w przypadku otwartych konkursów ofert nie dłużej niż termin wskazany w ogłoszeniu konkursowym,
  b) w przypadku tzw. małych grantów zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni.
 7. Zmienienie planowanych rezultatów (w tym zmniejszenie) oraz sposobu monitorowania rezultatów.
 8. Wydłużenie terminu składania sprawozdania z realizacji zadania.
 9. Na prośbę organizacji, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron; jeśli organizacja już poniosła wydatki dotyczące realizacji zadania, może być zaliczona, a niewydana dotacja powinna zostać zwrócona (kwotę należy określić w protokole).
 10. Ponowne ubieganie się o mały grant w innym terminie umożliwiającym realizacje zadania, w przypadku rozwiązania umowy z uwagi na pandemię COVID – 19 (jeśli oferta spełnia ustawowe kryteria).

Uwaga: wszystkie powyższe kwestie należy koniecznie ustalić z osobą obsługującą zadanie z ramienia  Urzędu Miasta Poznania, by ustalić, czy konieczny jest aneks (dane osób obsługujących konkursy zamieszczone są w systemie witkac.pl oraz w umowach – „osoba do kontaktu”).

Pracownicy Urzędu Miasta Poznania zachęcają do realizacji zleconych zadań w formie zdalnej, dostępnej dla mieszkańców tak, by maksymalnie umożliwić poznaniakom korzystanie różnych usług, np. w formie webinariów, poradników, instruktaży, filmów, infografik, szkoleń.

Więcej na: https://www.poznan.pl/mim/ngo/news/rekomendacje-dotyczace-realizacji-zadan-publicznych-zlecanych-organizacjom-pozarzadowym-przez-miasto,145871.html

 

II. Poznański pakiet antykryzysowy

Składa się on na kilka sekcji i jest aktualizowany. Na pomoc od Miasta w ramach pakietu możecie liczyć w obszarach:

Ulgi w czynszu – lokale użytkowe najmowane od ZKZL
Ulgi w podatkach (red. opłaty lokalne)
Ulgi przy odbiorze odpadów
Pomoc dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej
Pomoc prawna i poradnik dla przedsiębiorców

Szczegółowy opis poszczególnych sekcji znajdziecie na stronie Miasta Poznania: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy,145489.html

 

III. Poznań Wspiera – pakiet działań w trosce o ludzi kultury

Docenienie kultury udostępnianej w Internecie to pierwszy etap interwencyjnych działań miasta, skierowanych do środowiska kulturalnego pod hasłem #poznanwspiera.

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację programów w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały będą priorytet, jakim jest zachowanie miejsc pracy.

Organizacje pozarządowe z obszaru kultury, na których projekty Miasto Poznań przyznało w 2020 roku ponad 11 milionów złotych, będą wspierane w dostosowywaniu zaplanowanych wcześniej działań do obecnych warunków, bądź ich kontynuacji w nowych, innowacyjnych formach, z zachowaniem współfinansowania przez Miasto kosztów związanych z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi.

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznan-wspiera-pakiet-dzialan-w-trosce-o-ludzi-kultury,146625.html

 


Bądźmy w kontakcie

Pamiętajcie, że jako Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w ramach prowadzenia poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz w ramach swoich celów statutowych jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Zastanawiacie się czy w Waszym przypadku aneksowanie umowy na realizację zadania jest potrzebne? Chcecie dowiedzieć się jak można dostosować swoje działania? Z jakich narzędzi on-line najlepiej korzystać przy określonym typie działań? Jeśli macie wszelkie inne pytania związane z kryzysem wywołanym pandemią i realizacją swoich projektów lub funkcjonowaniem swojej organizacji – zachęcamy do kontaktu.

Napisz do nas: doradztwo@wrk.org.pl,
Zadzwoń: 61 853 09 30, 505 910 557.
Pamiętaj o środowych dyżurach doradczych pod nr telefonu: 505 910 557 w godz. 14-17.

Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl 61 85 30 930