• Post category:Polecane

Trwają Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Zachęcamy Was do głosowania na listę kandydatów WRK, którą tworzą doświadczeni działacze i działaczki.

Liderzy, którzy chcą walczyć o III sektor a nie o partykularne interesy swoich organizacji.

Osoby, które wybierzemy będą NAS reprezentować przez najbliższe 2 lata. To ONI/ONE będą mieli wpływ na kierunki rozwoju i znaczenie III sektora w Wielkopolsce.

SAM DECYDUJ KTO MA CIĘ REPREZENTOWAĆ! TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!!!

Głosowanie na kandydata odbywa się na Formularzu do głosowania na kandydata na członka Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poprawnie wypełniony formularz do głosowania powinien być opatrzony: datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

Formularze, popierające kandydatów WRK, należy dostarczyć do dnia 20 lipca (środa):

– osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego,
– za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego”

lub dostarczyć do jednego z biur WRK ZOP:

– na ul. Staszica 10/1: pn.- śr.: 8:00-16:00, czw.: 10:00-18:00, pt.: 8:00-15:00

– na ul. Szewskiej 9: pn. i śr. 12:00- 18:00, wt.: 15:00- 18:00

Istnieje również możliwość pobrania i wypełnienia kart głosowania na kandydatów WRK w naszych biurach.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z sylwetkami i postulatami kandydatów i kandydatek WRK ZOP.