Ponownie wznowiono cykl konsultacji społecznych dotyczących Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027 w Polsce.

Zachęcamy do udziału w procesie konsultacji społecznych ww. projektu. Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa możliwe będzie od 18 stycznia do 22 lutego 2021 roku.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą na stronach:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Treść aktualnego projektu umowy ->  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf

Tzw. Umowa Partnerstwa jest kluczowym dokumentem określającym zarówno ramy tematyczne, jak i finansowe środków unijnych przeznaczanych na rozwój Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

Wielkopolska w tych latach ma otrzymać 1,070 mld euro i mamy nadzieję, że spora część tych środków trafi także do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które na co dzień dbają o rozwój regionu wdrażając szereg usług społecznych i inicjatyw poprawiających jakość życia w Wielkopolsce.

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH:

Przeczytaj projekt Umowy Partnerstwa.

Zapoznaj się także z broszurą informacyjną oraz prezentacją.

Zgłoś uwagi przez formularz.