Chcesz założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit, spółdzielnię socjalną?

Nie wiesz, od czego zacząć? Mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby, które planują/ chcą założyć organizację (z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania) na BEZPŁATNY CYKL pn.

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI WIEDZA O PODMIOTACH SPOŁECZNYCH W PIGUŁCE

Celem cyklu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia, rejestracji i prowadzenia fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek non profit, aby skutecznie działać w trzecim sektorze.

W ramach szkolenia zapewniamy: poczęstunek, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

ZAŁÓŻ PRZY NASZEJ POMOCY SWOJĄ WYMARZONĄ ORGANIZACJĘ

 

NA CYKL SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

 I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA W PROWADZENIU DZIAŁAŃ ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, SPÓŁEK NON-PROFIT.

TERMIN: 17.05.2018 (czwartek)

GODZINA: 10:00-15:00,

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań),

Zakres szkolenia:

 • organizacja pozarządowa jako marka sama w sobie,
 • możliwości promocji wśród lokalnych władz samorządowych,
 • promocja ekonomii społecznej przy udziale grantów zewnętrznych,
 • wsparcie OWES  w działalności marketingowej organizacji pozarządowych,
 • skuteczne metody i narzędzia promocji organizacji,
 • sposoby  finansowania organizacji pozarządowych,
 • jak pozyskiwać darczyńców.

 II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, SPÓŁKI NON-PROFIT

TERMIN: 18.05.2018 (piątek),

GODZINA: 9:30-14:30,

MIEJSCE: Siedziba WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań).

Podczas szkolenia poznasz:

 • jakie są podstawowe obowiązki prawne przy prowadzeniu organizacji pozarządowej- sprawozdania,
 • najważniejsze zasady prowadzenia działalności, w tym działalność gospodarcza i odpłatna organizacji pozarządowych,
 • sprawozdawczość wobec urzędów, obowiązek podatkowy i zwolnienia podatkowe, obowiązki wobec ZUS, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, podatek dochodowy, podatek VAT oraz inne podatki,
 • rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych itp.

III. SKUTECZNA KOMUNIKACJA LIDERA Z ZESPOŁEM, W TYM ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

TERMIN: 22.05.2018 (wtorek),

GODZINA: 10:00-15:00,

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, Poznań)

ZAGADNIENIA:

 • metoda wyznaczania celów SMART,
 • komunikacja pionowa i pozioma,
 • błędy w komunikacji,
 • delegowanie zadań,
 • egzekwowanie ustaleń,
 • budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • współpraca z różnymi środowiskami,
 • strategia zarządzania konfliktami,
 • czynniki i okoliczności sprzyjające konfliktom,

ZGŁOSZENIA!

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA CYKL SZKOLEŃ MOŻESZ WYBRAĆ JEDEN Z 3 WARIANTÓW:

 • e-mailowo na adres: szkolenia@wrk.org.pl, w wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
 • telefonicznie: 61 85 30 930
 • wypełniając poniższy formularz on-line:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  ZGŁOSZENIA DO DNIA: 15.05.18 (wtorek) do godz. 15.

  Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu – poinformuj nas o swojej nieobecności. Zwolnienie przez Ciebie miejsca umożliwi osobie z listy rezerwowej wzięcie udziału w szkoleniu.

  UWAGA:

  Każdy z uczestników przed szkoleniem musi wypełnić formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych (do pobrania: TUTAJ)

  PROSIMY NIE WPISYWAĆ DAT NA FORMULARZU. ZOSTANĄ ONE UZUPEŁNIONE W DNIU SZKOLENIA.

  Dostarczenie formularza JEST WARUNKIEM KONIECZNYM do wzięcia udziału w szkoleniu.

  Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularza – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie oraz wspólnie wypełnimy.


  Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

  Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

  Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

  Specjalizujemy się w:

  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

  Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

  e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

  nr tel.: 61 853 09 30

  Kliknij TU i polub nas na facebooku

  Nasze serwisy:
  www.wrk.org.pl, www.wolontariat.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

   

  Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  logotyp