Czy wiesz, że Twoja organizacja może skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki wsparcia w oparciu o mentoring, doradztwa, dedykowane szkolenia i dostęp do przestrzeni biurowej? Może to być także doskonała okazja, żeby wymieniać się doświadczeniem z innymi organizacjami.

W ramach objęcia Waszej organizacji tzw. procesem inkubacji możesz skorzystać: 

  • ze wsparcia mentora, który już prowadzi organizację i pomoże Wam w rozwiązywaniu codziennych dylematów w obszarze zarządzania organizacją,
  • z doradztwa, które pozwoli rozwinąć obszary deficytowe w Waszej organizacji,
  • z dedykowanych szkoleń, które rozwiną Twoje kompetencje i Waszego Zespołu,
  • bieżących informacji o ogłaszanych grantach,
  • z powierzchni biurowej współdzielonej z innymi organizacjami,
  • z sal na spotkania, warsztaty, szkolenia,
  • poznania innych organizacji i zawiązania partnerstw

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w procesie inkubacji:

  • wypełnić formularz samooceny znajdujący się poniżej,
  • poczekać na informację zwrotną od nas czy Wasza organizacja zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji.

Czym jest formularz samooceny?

Wierzymy, że rzetelne udzielenie odpowiedzi na pewne pytania pomoże Wam zwrócić uwagę na mocne i słabsze strony Waszej pracy. Wypełnijcie go w gronie osób, które tworzą Waszą organizację. Uświadomienie sobie Waszych potrzeb i potencjału jaki w Was drzemie będzie pomocne przy wzmacnianiu działań i wyznaczaniu kolejnych celów rozwojowych.

Formularz samooceny należy wypełnić on-line. Jego wypełnienie, to pierwszy etap rekrutacji do objęcia Waszej organizacji kompleksowym programem inkubacji.

Rekrutacja do programu inkubacji składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza samooceny dostępnego poniżej. Po wypełnieniu formularza nasz zespół w formie informacji zwrotnej zaprosi Was do właściwego aplikowania do programu. W drugim etapie zapytamy Was m.in. o szczegóły Waszej działalności i zbadamy potrzeby. Po złożeniu aplikacji będziemy chcieli was poznać bliżej podczas rozmowy, która będzie wstępem do oceny komisji o przyjęciu do programu i stworzenia indywidualnego planu rozwoju Waszej dla organizacji.

Liczba miejsc w naborze jest ograniczona

Formularz samooceny będzie aktywny  do 29 października, dlatego wypełnijcie go już dziś.

[ninja_form id=39]

 

 

Działania poznańskiego centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu
prowadzonego przez WRK są dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl 61 85 30 930