W związku z pracami nad polityką lokalową dla organizacji pozarządowych w Poznaniu, załączamy wzór umowy użyczenia/najmu wraz z naszymi uwagami i naniesionymi komentarzami, na co należy zwrócić uwagę podczas jej podpisywania.

Pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście pewni swoich praw zapoznajcie się z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Tytuł XVII. Najem i dzierżawa, Dział I. Najem lub w przypadku umowy użyczenia – Tytuł XVIII, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

WZÓR UMOWY Z KOMENTARZEM DO POBRANIA

Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

logo NIW