Dzięki działaniom rzeczniczym prowadzonym przez WRK w koalicji z działaczami i działaczkami poznańskich organizacji pozarządowych udało się przekonać władze miasta Poznania do uruchomienia tarczy lokalowej dla NGO. Szczególne podziękowania należą się Pani Agnieszce Lewandowskiej, która ze strony Radych miasta Poznania zadbała o finalizację tej jakże potrzebnej inicjatywy dla poznańskiego środowiska pozarządowego.

Zachęcamy każdą organizację, która wynajmuje lokal z zasobów ZKZL-u żeby zapoznała się z założeniami programu i aplikowała o obniżkę czynszu do 2,5 zł/m2 lub o zmniejszenie czynszu o 50% w sytuacji kiedy płaci mniej niż 2,5 zł/m2.

ZASADY UZYSKANIA WSPARCIA:

ZKZL obniży stawki czynszowe organizacjom wynajmującym miejskie lokale użytkowe od 1 grudnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o obniżenie czynszu do kwoty 2,5 zł za 1m2 (Najemcy, którzy płacą czynsz poniżej tej kwoty, mogą wnioskować o obniżenie stawki o 50 proc., ale nie mniej niż do 1 zł/m2).

Beneficjentami tarczy mogą być wszystkie organizacje pozarządowe, w tym te prowadzące działalność gospodarczą, z której cały dochód jest przeznaczany na cele statutowe, będące najemcami lokali komunalnych i nie posiadają zaległości w płatnościach na rzecz spółki.

REGULAMIN -> Regulamin ws. zasad weryfikacji wniosków NGO

LISTA OŚWIADCZEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA WYMAGANYCH WE WNIOSKU:

LINK DO WNIOSKU -> https://zkzl.poznan.pl/wniosek-ngo/