You are currently viewing Kampania "Bądźmy wrażliwi na innych"

Zachęcamy do obejrzenia filmów powstałych w ramach kampanii „Bądźmy wrażliwi na innych”.

Kampania powstała dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.